Cách Kết Luận Nghiệm Phương Trình Lượng Giác, Loại Nghiệm Khi Giải Phương Trình Lượng Giác

*

phương trình này vô nghiệm vì vế trái luôn là một số nguyên chẵn, còn vế phải là số nguyên lẻ. Kết luận (2) vô nghiệm.

Nghiệm phương trình

*

3).

*

*

*

Nếu phương trình có nghiệm thì tồn tại các giá trị k, m sao cho :

*

*

(không thỏa). Phương trình vô nghiệm vì: Vế trái là một số chẵn, còn vế phải là một số lẻ .

Kết luận phương trình vô nghiệm.

Đang xem: Cách kết luận nghiệm phương trình lượng giác

Xem thêm: Tính Cách Phù Hợp Với Nghề Nhân Sự, Những Phẩm Chất Cần Có Của Một Người Làm Nhân Sự

Xem thêm: Tiểu Luận Về Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Phườn…, Chức Năng Nhiệm Vụ

4). . Chia 2 vế cho 2 ta được :

*

*

. Phương trình có nghiệm khi :

*

. Vô nghiệm với mọi k, l

*

vì VT là một số chẵn, còn VP là một số lẻ .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình