Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất 3 Ẩn Lớp 10, Phương Trình Và Hệ Phương Trình Bậc Nhất Ba Ẩn

§3. PHƯƠNG trình và hệ phương trìnhBẬC NHẤT NHIỀU ẨnA. KIẾN THỨC CĂN BẢNPhương trình bậc nhất hai ẩnPhương trình bậc nhất hai ẩn X, y có dạng tổng quát là:ax + by = c (1)trong đó a, b, c là các hệ số, với điều kiện a và b không đổng thời bằng 0.Hệ hai phương trình bậc nhâ”t hai ẩnHệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là a.x + Uy = c.P “(*)a2x + b2y = c2trong đó X, y là hai ẩn; các chữ số còn lại là hệ số.Nếu cặp số (x0; y0) đồng thời là nghiệm của hai phương trình của hệ thl (x0; yo) gọi là một nghiệm của hệ phương trình (*).Giải hệ phương trình (*) là tìm tập nghiệm của nó.Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩnPhương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là ax + by + cz = dtrong đó X, y, z là ba ẩn; a, b, c, d là các hệ số và a, b, c không đổng thời bằng 0.Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là a/ + bdy + c^ = d1 • a2x + b2y + c2z = d2 a3x + b3y + C3Z = d3trong đó X, y, z là ba ẩn; các chữ còn lại là các hệ số. Mỗi bộ ba số (x0; y0; z0) nghiệm đúng cả ba phương trình của hệ được gọi là một nghiệm của hệ phương trình.B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP1. Cho hệ phương trình >7x 5ỵ = 9 <14x-10y=10;Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm?Hệ phương trình vô nghiệm, vì2. Giải các hệ phương trình:a)ZyZzt’i7x - 5y = 9 14x - lOy = 107x - 5y = 9 7x - 5y = 5.c)2x - 3y = 1 X + 2y = 3;2 1.. 2 — X + -y = — 3 2y 3131.7-x--y = 4; 3 4y 2b)d)3x + 4y = 5 4x - 2y = 2;0,3x-0,2y = 0,5 0,5x + 0,4y = 1,2.ố^lảlGiải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại sô" sau đó sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả.d, .3. Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quỷt, 6 quả cam hết 18000 đổng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?ỐỊiảiGọi X (đồng) là giá tiền một quả quýt, y (đồng) là giá tiền một quả cam_ milOx+7y =17800_(x > 0, y > 0). Ta có hệ phương trình 0, y > 0, z > 0).Ta có:12x + 21y +18z=5349 16x + 24y + 12z = 5600

Đang xem: Cách giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn lớp 10

Các bài học tiếp theo

Các bài học trước

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán Hình 10 Nâng Cao Ebook Pdf, Toán 10 Nâng Cao

Tham Khảo Thêm

Xem thêm: đồ án nhận dạng vân tay

Giải Bài Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số bậc nhất và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

lingocard.vn

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình