Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10, Bất Phương Trình Đại Số Một Ẩn

Toàn bộ lý thuyết và bài tập chuyên đề phương trình, bất phương trình cơ bản, có lời giải chi tiết, ngoài ra còn một kho tàng các bài tập áp dụng được sưu tầm từ đề thi đại học qua các năm.

 Phần 1 – PHUOWNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

A – PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Phương trình – bất phương trình căn thức cơ bản

* Phương trình, giải phương trình hệ quả

II. Các thí dụ minh họa.

Thí dụ 1: Giải phương trình:

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình