Cách Điều Chỉnh Độ Dày Nét Border Trong Excel, Thay Đổi Màu, Kiểu Hoặc Độ Dày Của Đường

Excel cho lingocard.vn 365 Word cho lingocard.vn 365 Outlook cho lingocard.vn 365 PowerPoint cho lingocard.vn 365 Publisher cho lingocard.vn 365 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Publisher 2019 Project Professional 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Publisher 2016 Project Professional 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Publisher 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Publisher 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Publisher 2007 Máy khách Để bàn lingocard.vn Project Online Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project Standard 2016 Project Standard 2019 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể thay đổi hình dạng đường kẻ bằng cách đổi màu, kiểu đường hay độ dày. Nếu bạn dùng Excel, Outlook, Word hoặc PowerPoint, bạn có thể áp dụng Kiểu Nhanh đã xác định trước để thay đổi nhanh cách hiển thị của đường.

Đang xem: Cách điều chỉnh độ dày nét border trong excel

Lưu ý: Những tính năng này chỉ sẵn dùng trong các phiên bản trên máy tính của các chương trình được liệt kê ở trên.

Phiên bản mới hơnOffice 2010Office 2007

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của một đường

Làm việc với đường trong Project

Định dạng viền ô trong Excel

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Kiểu Nhanh cho các đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, bóng đổ, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3-D). Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy cách thức kiểu sẽ ảnh hưởng đến đường kẻ của bạn. Hãy thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy kiểu bạn thích.

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm Kiểu Nhanh bạn muốn.

*

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng, rồi bấm màu bạn muốn.

*

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Để dùng màu không phải là màu chủ đề, hãy bấm Thêm Màu Đường viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

*

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Chỉ đến Gạch nối, rồi bấm kiểu bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

*

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Đầu Trang

Làm việc với các đường kẻ trong Project

Bạn cần mở biểu đồ Gantt để làm theo những bước này.

Bấm phải chuột vào đường bạn muốn thay đổi và bấm Thuộc tính.

Dưới Đường, chọn màu từ danh sách Màu và độ dày của đường từ danh sách Đường.

Đầu Trang

Định dạng viền ô trong Excel

Nếu bạn muốn áp dụng kiểu và màu đường cho viền trong bảng tính hoặc bảng Excel, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu Trang

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Định dạng biểu đồ thanh của dạng xem Biểu đồ Gantt trong Project

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Kiểu Nhanh cho đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, đổ bóng, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3D). Thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm được kiểu mình thích. Với xem trước trực tiếp, khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy được sự tác động của Kiểu Nhanh lên đường của bạn.

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

ví dụ về nhóm kiểu hình dạng trên tab định dạng

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường. Có thể bạn phải bấm đúp vào đường để mở tab Định dạng.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

ví dụ về nhóm kiểu hình dạng trên tab định dạng .

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 99 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường. Có thể bạn phải bấm đúp vào đường để mở tab Định dạng.

Để thay đổi màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Viền, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

*

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

*

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Làm việc với đường trong Publisher

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Quan trọng: Kiểu Nhanh chỉ sẵn dùng trong chương trình Hệ thống lingocard.vn Office 2007 sau: Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Kiểu Nhanh cho đường bao gồm màu chủ đề từ chủ đề tài liệu, đổ bóng, kiểu đường, chuyển màu và phối cảnh ba chiều (3D). Thử các Kiểu Nhanh khác nhau cho đến khi bạn tìm được kiểu mình thích. Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy được sự tác động của Kiểu Nhanh lên đường của bạn.

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh mà bạn muốn.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên bên cạnh Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm vào màu bạn muốn.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thay đổi độ dày của một đường

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào mũi tên kế bên Viền ngoài Hình dạng.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy một vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên đường đơn đó, rồi nhóm hai đường với nhau. Để biết thêm thông tin, xem mục Nhóm hoặc hủy nhóm hình, ảnh hoặc các đối tượng khác.

Đầu Trang

Làm việc với đường trong Publisher

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Trang 59 Bài: Luyện Tập Thuyết Trình

Trênthanh công cụvẽ , bấm kiểu dấu gạch ngang

*

, theo kiểu đường/viền

*

hoặc mũi tên bên cạnh dòng

*

màu đường thẳng , rồi bấm vào kiểu mà bạn muốn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel