Chuyên Đề Các Phương Trình Hóa Học Chương Nito, Tài Liệu Hệ Thống Hóa Bài Tập Chương Nitơ

Chuỗi phương trình hóa học lớp 11 chương nitơ

Chuỗi phản ứng hóa học lớp 11 Chương Nitơ được lingocard.vn.vn biên soạn là dãy các phương trình hóa học, giúp các bạn học sinh luyện tập củng cố luyện tập ghi nhớ tính chất cũng như các phương trình phản ứng thôn qua các chuỗi phản ứng hóa học. Mời các bạn tham khảo

Bài 1.Bạn đang xem: Phương trình hóa học chương nitơ photpho NH4Cl

*

*

*

*

*

2NH3 + CO2 + H2O

(5) NH3 + Cl2 →NH4Cl

(6) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(7) (NH4)2SO4 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaSO4

(8) (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NH4NO3 + BaSO4

(9) NH4Cl + AgNO3 →↓ AgCl + NH4NO3

(10) NH4NO3 + NaOH → NH3 + NaNO3 + H2O

Bài 3. NH3 → NH4Cl → NH3 → NH4NO2 → N2 → NO → NO2 → HNO3

(1) NH3 + Cl2 → NH4Cl

(2) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(3) NH3 + HNO2 → NH4NO2

(4) NH4NO2

2NO

(6) 2NO + O2 → 2NO2

(7) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Bài 4. HNO3 → AgNO3 → Ag → AgNO3 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu

Hướng dẫn giải bài tập

(1) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O 

(2) AgNO3 + Cu → Ag + Cu(NO3)2 

(3) 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

(4) AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + AgCl 

(5) 2Cu(NO3)2

2CuO + 4NO2 + O2

(3) CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(4) Cu(NO3)2 + NaOH →Cu(OH)2 + NaNO3

(5) Cu(OH)2 + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O 

(6) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 

(7) CuCl2 + NaOH →Cu(OH)2 + NaCl

Bài 6. HNO3

N2O5→ KNO3 → O2 → HNO3 → NH4NO3 → N2O

Bài 7. Cu → CuO → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2 → Cu(NO3)2 → CuS

Bài 8. P → Ca3P2 → PH3 → H3PO4→ Ca3(PO4)2 → P → PCl3

Bài 9. P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → H3PO4 → (NH4)3PO4→ Ag3PO4

Bài 10. P →H3PO4 → KH2PO4 → K3PO4 → Ca3(PO4)2 → P → PCl3

Bài 11. Xác định các hóa chất và hoàn thành phản ứng

Xác định A, B, C, D, E …..

Đang xem: Các phương trình hóa học chương nito

1/ P (photpho) + (A) → (B).

2/ (B) + Oxi → (D) + H2O.

3/ (D) + (E) → (F) + H2O.

4/ (F) + CaCl2 → (G)↓ + KCl.

5/ (G) + axit (I) → CaSO4 + (J).

6/ (J) + (E) → (F) + H2O.

7/ (D) + H2O → (J).

Bài 12. Xác định X, Y, Z ….

1/ (X) + O2 → (Y).

2/ (Y) + O2 → (Z).

3/ (Z) + H2O → (G).

4/ (X) + (F) + H2O → (G) + NO↑.

5/ (G) + (I) → (J) + H2O.

6/ (J) + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + (I).

Bài 13. Xác định các chất A, B, C….

1/ N2 + (A) → (B)

2/ (B) + (C) → (D) + (E)

3/ N2 + (C) → (D)

4/ (D) + (C) → (F)

5/ (F) + (E) + (C) → axit (G)

6/ (B) + (G) → (I)

7/ (I)

N2 + (C) + (E)

Bài 14. Xác định các chất A, B, C….

Xem thêm: Khi In Bị Mất Dòng Kẻ Trong Excel 2003 2007 2010 Và Cách Khắc Phục

1/ (A) + (B) → (C).

2/ (C) + O2 → (D) + H2O.

3/ (D) + O2 → (E).

4/ (E) + O2 + (G) → axit (H).

5/ (H) + Cu → (I) + (E) + (G).

6/ (I)

(J) + (E) + O2.

7/ (J) + (H) → (I) + (G).

Bài 15. Xác định các chất A, B, C….

1/ Ag + (A) → (B) + (D)↑ + H2O.

2/ (E) + (B) → (F) + Ag↓.

3/ (E) + (A) → (F) + (G)↑ + H2O.

4/ (G) + O2 → (D)↑.

5/ (B)

Ag + (D)↑ + O2.

6/ (F)

CuO + (D)↑ + O2.

7/ CuO + (A) → (F) + H2O.

Xem thêm: Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Trang 89 Sgk Ngữ Văn 10

Trên đây lingocard.vn.vn đã giới thiệu tới các bạn Chuỗi phản ứng hóa học lớp 11 Chương Nitơ. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, lingocard.vn.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà lingocard.vn.vn tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, lingocard.vn.vn mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Chuyên mục: Phương trình

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình