Bài 2: Các Phép Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận, Viết Đoạn Văn Sử Dụng Phép Lập Luận So Sánh

… với người bạn thông minh.3. Vận dụng thao tác lập luận so sánh đối lập a. Viết đoạn văn trình bày luận điểm: Khen và chê.Gợi ý:- Khen và chê là hai mặt đối lập của tình cảm con người.- Khen … ” cần nhớ ” của bài viết trên hoặc ” cách đặt bi ” khỏc ca bi vit trờn:ã son bi so sỏnhã van thuyet minh ve ho chi minhã Vit doạn văn trìng báy luận điểm khen và chê, … kiêu, chê quá thì dễ tự ti, mặc cảm.- Khen chê cần đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức.b. Viết đoạn văn trình bày luận điểm: “Vinh và nhục“.- “Vinh” là vinh quang, vinh danh được mọi người ca ngợi,…

Đang xem: Các phép lập luận trong đoạn văn

*

*

*

Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính của xóm Tân Triều huyện Thanh Trì Hà Nội từ khi cú luật đất đai đến nay

*

… của đề tài này, chúng tôi chỉ dừngphép suy luận phântích đi lên. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp cả phơng pháp phân tích đixuống và sau đó, ta có thể sử dụng phơng pháp chứng minh tổng hợp … tố. a) Quy nạp không hoàn toàn :Là phép suy luận quy nạp mà kết luận chung chỉ dựa vào một sốtrường hợp cụ thể đã được xet đến. Kết luận của phép suy luận khônghoàn toàn chỉ có tính chất … tính a, b, c Kết luận : B có thuộc tính d . c) Phép khái quát hóa:Là phép suy luận đi từ một đối tượng sang một nhóm đối tượng nàođó có chứa đối tượng này. Kết luận của phép khái quát hóa…

Xem thêm: Phương Pháp Cải Tiến Quy Trình, Cải Tiến Liên Tục

*

tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính tại huyện hữu lũng, tỉnh lạng sơn trong giai đoạn từ 2005 – 2011

tìm hiểu công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính tại xã bình phú, huyện thạch thất, tp hà nội giai đoạn 2006 – 2011

… lập luận so sánh trong làm văn nghị luận. Về kỹ năng, học sinh biết vận dụng thao tác lập luận so sánh khi viết một đoạn văn, bài văn nghị luận 2.1.2. Yêu cầu rèn luyện kỹ năng lập luận so … 1.1.2.2. So sánh là một thao tác lập luận Lập luận so sánh được xem là một thao tác rất quan trọng trong làm văn nghị luận. Lập luận so sánh trong văn nghị luận thường có hai cách là: so sánhluận so sánh, phân biệt được lập luận so sánh với so sánh lôgíc, so sánh tu từ. Học sinh nhận thức được vai trò, giá trị của thao tác lập luận so sánh trong làm văn nghị luận từ đó vận dụng…

Xem thêm: Bảng Danh Mục Tài Khoản Kế Toán Excel, Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp Mới Nhất

Luận văn: RÈN LUYỆN THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC doc

lập luận so sánh và các bài có quan hệ với bài học này như: thao tác lập luận so sánh, luyện tập thao tác lập luận so sánh, luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh, … thao tác lập luận so sánh cũng có “cái được đem ra so sánh , “cái so sánh , tiêu chí so sánh, quan trọng hơn đó là sự tác động vào nhận thức của con người. Song thao tác lập luận so sánh thiên … Tập trung trình bày cơ sởluận về so sánh, thao tác lập luận so sánh trong văn nghị luận và những vấn đề cơ bản nhất của thao tác lập luận so sánh trong văn nghị luận. Số hóa bởi Trung…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn