Các Mẫu Văn Bản Hành Chính Trong Doanh Nghiệp Tại Việt Nam, Các Loại Văn Bản Hành Chính Trong Doanh Nghiệp

°QTKD Tổng hơp(4691) °QTKD Thương mại(4677) °QTKD Du lịch(4647) °Maketing(4645) °KT Nông nghiệp(4634) °KD Nông nghiệp(4630) °PT Nông nghiệp(4638) °KT Tài nguyên Môi trường(4620) °Hệ thống kinh doanh(4692)

Đang xem: Các mẫu văn bản hành chính trong doanh nghiệp

*
*
*
*

*

170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh

Nhan đề: 170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh

Tác giả: Bộ Tài chính

Nhà xuất bản: NxB Bộ Tài chính

Năm xuất bản: 2009

Vị trí: lingocard.vn.VT

Số ĐKCB: Vt 4000 – 4003

Giới thiệu :

PHẦN 3. MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ – LAO ĐỘNG – KINH TẾ61. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở.. 11462. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ.. 12063. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 12364. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) 12865. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ.. 13466. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ.. 13867. MẪU HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN.. 14068. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở.. 14269. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.. 14570. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.. 14871. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.. 15272. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT.. 15773. MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.. 16074. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG.. 16675. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.. 16976. MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 17377. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG.. 17778. MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) 18079. MẪU CÔNG VĂN CHẤP THUẬN TUYỂN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 18180. MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG) 18281. MẪU LÝ LỊCH TỰ THUẬT.. 18482. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA.. 18683. MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC.. 19084. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH.. 19385. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO……………………………………………………………. 20486. MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.. 20987. MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ.. 21688. MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI 22089. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA.. 22290. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI 22591. MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ TỔNG THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.. 22892. MẪU HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 23293. MẪU HỢP ĐỒNG LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH. 23494. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.. 23795. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH.. 24096. MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT.. 24497. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 24798. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.. 25399. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH..

Xem thêm: Báo Cáo Đồ Án Quản Lý Quán Cafe, Đề Tài Quản Lý Quán Cafe

Xem thêm: 99+ Đề Tài Và Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Chi Tiết

257

PHẦN 5: MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM127. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 311128. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 313129. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 316130. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 318131. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 321132. MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………………………………………………….. 324133. MẪU THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 330134. MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH. 332135. MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH 338136. MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ CHI NHÁNH 339137. MẪU GIẤY BIÊN NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ……………………. 341

PHẦN 6: MẪU HỒ SƠ XIN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH138. MẪU ĐƠN XIN HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG.. 346139. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.. 347140. MẪU ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH.. 351141. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH.. 353142. MẪU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH.. 361143. MẪU GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT.. 372144. MẪU ĐƠN XIN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP. 386145. MẪU GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT.. 387146. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 394

PHẦN 7: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ147. MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.. 401148. MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA.. 403149. MẪU BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ……………………………………………………………………………………………………………………… 404150. BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ 405151. MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO 406152. MẪU BẢNG KÊ THU MUA HÀNG NÔNG SẢN, LÂM SẢN CỦA NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 407153. MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.. 408154. MẪU TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.. 409155. MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 410156. MẪU ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ 411157. MẪU HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.. 413158. MẪU QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.. 414159. MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP………………………………….. 416160. MẪU BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 417161. MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC……………………………………. 418162. MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC……………………………. 419163. MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ. 420164. MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 421165. MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA………………. 422166. MẪU BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC 423167. MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 424168. MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP………………………………….. 425169. MẪU QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP………………………….. 427170. MẪU TỜ KHAI CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, THU NHẬP. 430

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu