Tổng Hợp Tất Cả Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Và Cách Sử Dụng, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Bài viết tổng hợp những hàm excel cơ bản nhất dành cho người mới nhập môn với excel. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn mới nhập môn excel biết đến những hàm excel cơ bản và thông dụng nhất, cũng như ứng dụng trong thực tế.

Đang xem: Các hàm cơ bản trong excel và cách sử dụng

1. Hàm excel SUM: lệnh tính tổng

Cú pháp: SUM(number1, number2, …)

Chức năng: Tính tổng các số number1, number2, …

Chú ý:

Với ô tính logic có giá trị TRUE được coi có giá trị bằng 1; FALSE có giá trị là 0. Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ:

Sum(2,4,6) có giá trị bằng 2 + 4 + 6 = 12Sum(2,4,TRUE) có giá trị bằng 2 + 4 + 1 = 7Sum(“2″,”3”,4) có giá trị bằng 2 + 3 + 4 = 9

Hình minh họa:

*

hàm SUM excel

2. Hàm excel IF: lệnh trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và giá trị khác nếu sai điêu kiện

Cú pháp: IF(LOGICAL_TEST; “Value_if_true”;”Value_if_false”)

Chức năng: đưa ra phép toàn logic nếu phép toán đó đúng đưa ra một giá trị, nếu phép toán sai đưa ra giá trị khác.

Chú ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn bản trong công thức, bạn cần đưa văn bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”).

Ví dụ:

IF(A2>1;”Đúng”;”Sai”) Nếu A2>1 giá trị trả về là “Đúng”, A2IF(A2=”Có”;”lãi”;”lỗ”) Nếu A2 là “Có” giá trị trả là “Lãi”, nếu A2 khác “Có” giá trị trả về là “lỗ”.

Hình minh họa:

*

Hàm excel if

3. Hàm excel LOOKUP

Cú pháp: Lookup()

Chức năng: là hàm tham chiếu trong hai mảng song song

Chú ý: Các giá trị trong mảng phải được sắp theo thứ tự tăng dần. Nếu không được sắp xếp hàm LOOKUP trả về giá trị không chính xác.

Ví dụ:

*

excel hàm lookup

4. Hàm excel VLOOKUP

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;)

Với:

lookup_value: là giá trị cần tìm kiếm

table_array: là bảng cần tìm giá trị cần tìm kiếm

col_index_num: Ví trị cốt trong table array trả về giá trị tương ứng giá trị tìm kiếm.

Xem thêm: Chuyên Đề Nghị Luận Về Một Tác Phẩm, Một Đoạn Trích Văn Xuôi

range_lookup: chọn lựa trả về kết quả gần đúng hay chính xác – được quy ước 1 là True và 0 là False

Chức năng: Hàm Vlookup giúp bạn tìm kiếm giá trị trong hàng.

Ví dụ:

*

excel hàm Vlookup

5. Hàm excel MATCH

Cú pháp: Match(lookup_value;lookup_array;)

Với

lookup_value: là giá trị cần tìm

Lookup_array: khoảng tìm kiếm giá trị

match_type: loại giá trị trả về

Với giá trị là “1” hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn. Lưu ý giá trị mảng tìm kiếm được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.Với giá trị là “0” là hàm Match tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác với giá trị cần tìm kiếm.Với giá trị -1 là Hàm Match tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn giá trị cần tìm kiếm. Các giá trị trong mảng cần được sắp theo thứ tự giảm dần.Giá trị mặc định là 1

Chức năng: tìm một giá trị tương ứng và trả về vị trí của nó trong mảng đã chọn.

Ví dụ:

*

excel hàm match

*

excel hàm match

*

excel hàm match

Ở ví dụ 3 hàm trả về kết quả #N/A do mảng tra cứu kết quả không sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

6. Hàm excel Choose

Cú pháp:CHOOSE(index_num, value1, , …)

Index_num: vị trí của giá trị cần trả lại trong dãy

Chức năng: hàm choose dùng để trả về giá trị từ dãy đã chọn.

Ví dụ:

*

excel hàm choose

7. Hàm excel Date

Cú pháp: DATE(năm;tháng;ngày)

Chức năng: dùng hàm date để ghi ngày tháng

Ví dụ: 

*

excel hàm date

8. Hàm excel Days

Cú pháp: Days(end_date;start_date)

end_date: ngày kết thúc

start_date: ngày bắt đầu

Chức năng: trả về số lượng ngày giữa hai ngày

Ví dụ:

*

excel hàm days

*

excel hàm days

9. Hàm excel Find, Findb

Cú pháp: 

FIND(find_text, within_text, )

FINDB(find_text, within_text, )

Với

Find_text: Văn bản cần tìmWithin_text: Văn bản chọn để tìm kiếmStart_num: Vị trí ký tự bắt đầu tìm kiếm

Chức năng: FIND và FINDB định vị vị trí của văn bản muốn tìm trong một đoạn văn bản.

Ví dụ:

*

excel hàm find

*

excel hàm find

*

excel hàm find

10. Hàm excel Index

Cú pháp: INDEX(array, row_num, )

array: mảng cần tìmrow_num: Vị trí hàngcolumn_num: Vị trí cột

Chức năng: trả về giá trị theo cột hàng đã chọn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Value Trong Excel Nghĩa Là Gì ? Và Cách Viết Hàm Ra Sao

Ví dụ:

*

excel hàm index

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về hàm excel thông dụng khác:

hàm excel tài chính thông dụng: tại đây.hàm excel toán học thông dụng: tại đây.hàm excel thống kê thông dụng: tại đây.hàm excel văn bản thông dụng: tại đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel