Lễ Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Là Gì, Kinh Nghiệm Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Thành Công

*
*
*

*

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 06 học viên lớp cao học Khoa học Thư viện khóa 1, niên khóa 2017-2019.

*

Học viên Hoàng Thị Hồng Gấm ghi nhận những đóng góp của Hội đồng chấm luận văn khi bảo vệ đề tài nghiên cứu.

Đang xem: Bảo vệ luận văn thạc sĩ là gì

Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học Thư viện đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Đánh giá chung của Hội đồng chấm luận văn: Các luận văn được bảo vệ có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở các thư viện nơi học viên đang công tác. Bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn.

*

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ nhận xét, góp ý cho học viên Nguyễn Thị Hồng Nhi hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình sáng ngày 2/11.

Xem thêm: giải bất phương trình chứa căn lớp 10 có đáp án

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu.

*

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận văn sau khi bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu.

Xem thêm: Công Văn Giải Trình Thuế Theo Mẫu Công Văn Giải Trình Với Ngân Hàng

Hy vọng rằng, với những kiến thức đã tích lũy được trong 2 năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Văn hóa, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển thư viện của đơn vị trong thời gian tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn