Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Cntt, Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Của Sinh Viên Lớp 18Th01

*

*

*

*

Nhiều đồ án được đánh giá khá hấp dẫn bởi tính thực tiễn:

*

Nghiên cứu ứng dụng Internet of Things vào phát triển giải pháp nhà kính thông minh chuyên canh nấm

*

*

Nghiên cứu về arduino ứng dụng cho nhà thông minh

*

*

Nghiên cứu về Arduino, ứng dụng chế tạo thiết bị điều khiển đèn từ xa

*

Xây dựng website quảng bá và bán đặc sản 3 miền

*

Tìm hiểu về Android, MySQL và xây dựng ứng dụng “Món ngon đường phố” phía Server

*

Xây dựng Mobile App Check out

*

Bảo mật mạng máy tính và firewall

*

Gia đình là động lực vô cùng to lớn trong các bạn sinh viên

*

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thành công buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho gần 400 sinh viên K10 các chuyên ngành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án