Báo Cáo Đồ Án Quản Lý Quán Cafe, Đề Tài Quản Lý Quán Cafe

Đồ án xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê, để quản lý được quán cà phê tốt khi mới kinh doanh các bạn phải biết xây dựng một phần mềm tốt, đây là đồ án mang chiến lược kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!

Đang xem: Báo cáo đồ án quản lý quán cafe

*

Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tp. HCM, ngày 5 tháng 06 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Ký tên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNGVHD: Trần Như Ý Trang 1Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tp. HCM, ngày 5 tháng 06 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Ký tênGVHD: Trần Như Ý Trang 2Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tp. HCM, ngày 5 tháng 06 năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Ký tênGVHD: Trần Như Ý Trang 3Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lại cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trường Đại Học Công NghiệpThực Phẩm TPHCM, đặt biệt là quýthầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng emtrong suốt 3 năm học tâp tại trường và trong thời gian thực thập tốt nghiệp. Chínhnhờ các thầy cô khoa công nghệ thông tin đã giúp chúng em thực hiện đ ề tài cuốikhóa của mình. Cô Trần Như ý là giáo viên hướng dẫn trực tiếp của nhóm. Cô đã không quảnkhó nhọc dành thời gian theo sát quá trình thực hiện của nhóm. Cô luôn có những ýkiến chỉ dẫn đúng lúc và chấn chỉnh kịp thời những sai sót để đề tài chúng emhoàn chỉnh hơn. Cô luôn nhắc nhở, động viên nhóm sớm hoàn thành tốt đề tài củamình. Cuối cùng là lời cảm ơn cha mẹ những người đã tạo mọi điều kiện thuận lợivề vật chất lẫn tinh thần để chúng con được học tập nâng cao kiến thức cùng bạnbè dưới mái trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm này. Trong quá trình thực hiện đồ án nhóm em đã cố gắng tìm hiểu trao đổi kiếnthức mới để có thể hoàn thành tốt đề án của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về mặtthời gian và kiến thức nên đề tài chúng em không tránh khỏi những sai sót. Nhómchúng em kính mong quý thầy cô đóng góp ý kiến để nhóm em hoàn thành đề ántốt hơn trong thời gian sắp tới. TPHCM, tháng năm 2012. Nhóm sinh viên thực tập.GVHD: Trần Như Ý Trang 4Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN………………………………………1…………………………………………………………………………………………… 1NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN………………………………………….1NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN………………………………………….3LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………. 4MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………..5LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….6CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG…………………………………………….. 8 1.1.KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG…………………………………………………………..8 1.1.1Hiện trạng thực tế:…………………………………………………………………. 8 1.1.2Khảo sát hệ thống………………………………………………………………….10 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ………………………………………………………………… 11 1.2.1.Cơ cấu tổ chức……………………………………………………………………..11 1.2.2.Quy trình nghiệp vụ………………………………………………………………12 1.3.Biểu mẫu hóa đơn………………………………………………………………………13 1.4. Chức năng hệ thống phần mềm quản lý cà phê:…………………………..14CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………..16 Mô hình thực thể quan hệ…………………………………………………………………16 2.1.1.Erd ………………………………………………………………………………………16 2.1.2.Mô hình thực thể . ……………………………………………………………. 16 2.2. Mô hình dữ liệu…………………………………………………………………………21 2.2.1.Xét NhanVien- ĐangNhap:……………………………………………………..21 2.2.2.Xét Ban- KhuVuc:………………………………………………………………….21 2.2.3.Xét ChiTietPhieu-thucdon:…………………………………………………….. 21 2.2.4.Xét NhanVien-KhuVuc:………………………………………………………….21 2.2.5.Xét Ban- Phieu:……………………………………………………………………..22 2.2.6.Xét Thucdon- Loai: ……………………………………………………………….22GVHD: Trần Như Ý Trang 5Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê 2.2.7.Thực thể nhanvien-chamcong:………………………………………………..22 2.2.8.Xét thực thể nguyen lieu-CTNL:……………………………………………. 23 2.3.Ràng buộc toàn vẹn và tầm ảnh hưởng………………………………………..23 2.4.Mô hình sử lý dfd………………………………………………………………………..29 2.6.Cơ sở dữ liệu……………………………………………………………………………..30CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ…………………………..35 3.1.Cây hệ thống:……………………………………………………………………………. 35 3.2.Thiết kế form……………………………………………………………………………..36 Form Nhập hàng……………………………………………………………………………… 47CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN………………………. 48 4.1.TỔNG KẾT:……………………………………………………………………………….48 4.2.Hướng phát triển:……………………………………………………………………….49TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………50KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 51 LỜI MỞ ĐẦU GVHD: Trần Như Ý Trang 6Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê Xã hội ngày càng phát triển cuộc sống con người mỗi lúc được cải thiện hơndo nhu cầu sống, làm việc và giải trí của con người ngày càng tăng cao. Đ ể đápứng nhu cầu đó của xã hội, nhiều công nghệ tiên tiến mới ra đời, và con người đãáp dụng nó trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Nói đến công nghệ thông tin là nói đến sự tiện lợi và nhanh chóng của nhữnglợi ích mà nó đem lại cho con người. Nó trở thành một phần không thể thiếu trongcuộc sống. Công nghệ có thể thay thế ta làm những việc mà con người chưa làmđược và giúp ta giải quyết những vấn đề đau đầu nhất như tính toán những con sốlớn và lưu trữ dữ liệu khổng lồ một cách dễ dàng. Trước sự phát triển không ngừng của các loại hình dịch vụ, đặt biệt là sau khigia nhập WTO các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển. Một trong những dịchvụ đó là dịch vụ giải khát cà phê. Cũng chính điều này đã làm nảy sinh nhiều vấnđề trong công tác quản lý tại các quán cà phê. Từ nhu cầu nhóm em đã quyết định xây dựng phần mềm quản lý quán cà phêđể giải quyết vấn đề trong công tác quản lý tại các quán cà phê.GVHD: Trần Như Ý Trang 7Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG1.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 1.1.1 Hiện trạng thực tế: Hiện nay, công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, muốn phát triển thì phải áp dụng tin học hóa vào tất cả các ngành các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần mềm càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu quả cho con người. Các phần mềm hiện nay ngày càng hỗ trợ cho người dùng thuận tiện sử dụng, thời gian xử lý nhanh chóng, và một số nghiệp vụ được tự động hóa cao. Do vậy mà trong việc phát triển phần mềm, sự đòi hỏi không chỉ là sự chính xác, xử lý được nhiều nghiệp vụ thực tế mà còn phải đáp ứng yêu cầu khác như về tốc độ, giao diện thân thiện, mô hình hóa được thực tế vào máy tính để người dùng sử dụng tiện lợi, quen thuộc, tính tương thích cao, bảo mật cao, … .Các phần mềm giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian, công sức của con người, tăng độ chính xác và hiệu quả trong công việc. Cụ thể, việc quản lý quán cà phê. Nếu không có sự hỗ trợ của tin học, việc quản lý phải cần khá nhiều người, chia thành nhiều khâu mới có thể quản lý quán cà phê như: Quản lý nhân viên (nhân viên làm việc theo ca hay làm cả ngày), quản lý hóa đơn thanh toán,… Các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, mà sự chính xác và hiệu quả không cao, nếu làm bằng thủ công không mang tính tự động. Một số nghiệp vụ như tra cứu, thống kê và hiệu chỉnh thông tin khá vất vả. Ngoài ra còn có một số khó khăn về việc lưu trữ khá đồ sộ, dễ bị thất lạc, tốn kém,…. Trong khi đó các nghiệp vụ này có thể tin học hóa một cách đơn giản hơn. Với sự giúp đỡ của tin học, việc quản lýGVHD: Trần Như Ý Trang 8Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê sẽ trở nên thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Đó là một hiện trạng cần được giải quyết. Tại các quán cà phê hiện nay với lượng khách ngày càng tăng, để phục vụ khách được tốt hơn, chính xác hơn và nhanh chóng hơn thì cửa hàng đã tin hoc hóa các khâu quản lý. Đặt biệt là trong công tác kế toán và quản lý hàng hóa. Bởi vì công tác thủ công mà quán đang thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế: – Tra cứu thông tin về hàng hóa mất nhiều thời gian và không chính xác. – Lưu trữ thông tin về nhập xuất hàng hóa, về thu chi cần nhiều loại giấy tờ cồng kềnh và không có hiệu quả – Cập nhật thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian. – Khó khăn trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê, nhất là khi có s ự cố đột xuất. Trước tình hình đó vấn đề đặt ra là cần xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng được nhu cầu cơ bản sau: – Lư trữ khối lượng lớn thông tin hợp lý giảm ghi chép lưu trữ file giấy. – Cập nhật dữ liệu nhanh chóng: + Thêm món ăn mới trong thực đơn. + Xóa món ăn trong thực đơn. + Sửa món ăn trong thực đơn. – Quản lý nhân viên. – Thống kê lương của nhân viên. – In hóa đơn bán hàng một cách nhanh chóng. – Có khả năng lưu trữ thông tin lâu dài, đảm bảo tìm kiếm nhanh khi cần thiết. – Có hỗ trợ giảm giá cho thực đơn.GVHD: Trần Như Ý Trang 9Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê – Thống kê doanh thu (từ ngày… đến ngày…).

Xem thêm: sơ đồ quy trình thẩm định dự án đầu tư

Xem thêm: Cách Trình Bày Slide Đồ Án Tốt Nghiệp Ô Tô 「43」, Đồ Án Kỹ Thuật Ô Tô

– Thêm bàn (khi đông khách, thời vụ) – Phân quyền . – Báo cáo. – Tính tiền. 1.1.2 Khảo sát hệ thống 1. Phần mềm quản lí quán cà phê được xây dựng dựa trên mô hình quản lí quán cà phê HK_coffe tại 118/106 Lê Trọng Tấn phường Tây Thạnh quận Tân Phú. Quán cà phê bao gồm một cửa ra vào, bên trong cửa hàng luôn được bố trí sắp xếp thành từng dãy bàn nối tiếp nhau theo phong cách riêng. Quán thoáng mát, được trang trí với nhiều chậu hoa, cây cảnh thơm mát. Với cách bài trí có các không gian đặc trưng khác nhau: Khách có thể thưởng thức cà phê tại các sa lông sang trọng trong phòng hay trên những bàn ghế đơn giản nhưng lịch sự mang đặc trưng dân tộc bên các chậu cây cảnh tự nhiên. Vì thế, khách hàng của quán rất đa dạng và luôn đông đúc. Quán cà phê gồm có 3 tầng với khoảng 12 bàn có 8 nhân viên làm việc tại đây có khoảng 2 loại thức uống khác nhau như: – Nước uống: + Cà phê đá 10000 đ/ly. + Cà phê sữa đá 18000 đ/ly. + Sting 10000 đ/chai. + C2 7000 đ/chai. + Trà xanh 15000 đ/chai. + Cà phê sửa nóng 15000 đ/ly.GVHD: Trần Như Ý Trang 10Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê + Cocacola 10000 đ/ly. + Bia Tiggeer 10000 đ/lon. + Bia 333 10000 đ/lon. – Kem: + Kem dâu 20000 đ/ly. + Kem trái cây 20000 đ/ly. + Kem tình nhân 20000 đ/ly. + Kem sữa 20000 đ/ly. – Thức ăn: + Khoai tây chiên 10000 đ/phần. + Bánh mì ốp la 10000 đ/ồ. + Cơm chiên 10000 đ/phần. + Đậu chiên 10000 đ/phần. + Hủ tiếu 10000 đ/tô.1.2 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ1.2.1. Cơ cấu tổ chức1.2.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:GVHD: Trần Như Ý Trang 11Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức1.2.1.2. Chức năng của từng bộ phận – Quản lý: Quản lý trực tiếp quán cà phê, mọi vấn đề của quán điều phải thông qua quản lý và quản lý có quyền quyết định mọi thông tin trong quán. – Tạp vụ làm công việc quét dọn. – Phục vụ: Ghi danh sách thực đơn tại bàn và bưng, bê đồ ăn lên cho khách. – Pha chế: Khi nhân viên phục vụ ghi xong danh sách các món trong thực đơn thì pha chế tạo ra các món mà khách hàng yêu cầu.1.2.2. Quy trình nghiệp vụ – Gọi món: Khi có khách bước vào nhân viên phục vụ sẽ mở cửa cho khách. Hỏi khách số lượng người đi cùng để có thể sắp xếp chổ ngồi một cách hợp lý nhất. Sau khi đưa khách đến chổ ngồi nhân viên phục vụ đưa menu cho khách để khách chọn. Sau khi đã ghi hết các gọi món (order) nhân viên phục vụ sẽ chuyển xuống cho nhân viên pha chế. Khi pha chế xong nhân viên phục vụ sẽ mang ra cho khách. – Đổi món: Chỉ cho khách đổi món khi chưa phục vụ. – Thanh toán, tính tiền : Khi khách yêu cầu thanh toán, nhân viên l ập hóa đơn dựa vào bảng gọi món (order), nhân viên đưa hóa đơn cho khách và thu tiền. – Quản lý thông tin nhân viên: giúp ta biết được số nhân viên trong quán, lý lịch của nhân viên, lương cơ bản (lương theo ca) của nhân viên. – Thống kê: + Thống kê lương: Chấm công cho nhân viên: Ngày nào nhân viên đi làm thì được chấm công theo ca làm để tiện cho việc tính lương nhân viên.GVHD: Trần Như Ý Trang 12Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê Cuối tháng sẽ đưa ra bảng danh sách chấm công (số ca làm) của nhân viên trong tháng đó và tính lương nhân viên dựa trên số ca làm việc trong tháng. + Thống kê doanh thu: Hằng ngày nhân viên phải tổng hợp kết quả kinh doanh. Chủ cửa hàng cần biết kết quả kinh doanh hàng ngày để có chiến lược kinh danh cho phù hợp. + Thống kê sản phẩm: + Thống kê thực đơn:1.3. Biểu mẫu hóa đơn. Hình 1.2: Biểu Mẫu hóa đơnGVHD: Trần Như Ý Trang 13Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê1.4. Chức năng hệ thống phần mềm quản lý cà phê: a. Cấu trúc hệ thống. – Hệ thống: Hệ thống Đăng nhập Thoát Hình 1.3: Cây hệ thống. – Chức năng: Chức năng Quản lý bàn Quản lý thực Quản lý loại món đơn Hình 1.4: Cây chức năng. – Quản lý nhân viên Quản lý nhân viên Quản lý nhân viên Công nhân viên Hình 1.5: Cây nhân viên. – Thống kê:GVHD: Trần Như Ý Trang 14Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê Thống kê TK tồn kho TK Lương nhân viên TK doanh thu Hình 1.6: Cây thống kê. – Giúp đỡ:GVHD: Trần Như Ý Trang 15Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG2.1 Mô hình thực thể quan hệ2.1.1. Erd . Hình 2.1: Mô hình ERD2.1.2. Mô hình thực thể . – DangNhap( STT, Manv, Tennv, MatKhau, Quyen).GVHD: Trần Như Ý Trang 16Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê – Ban ( MaBan, TenBan, SoNguoi, MaKV). – ChiTietPhieu(MaPhieu, MaMon, GiamGia, SoLuong). – KhuVuc(MaKV, TenKV). – LoaiMon(MaLoai, Tenloai). – Phieu(MaPhieu, MANV, Ngaytao, Maban, TinhTien). – ThucDon(MaMon, TenMon, Maloai, DonGIA, DVT). – NhanVien(MANV, HoTen, DiaChi, SDT, NgayVaoLam, SoNgayLam, LươngCoBan, Phai, NgaySinh,Ca,MaKV). – CongThuc(Stt, MaMon, MaNL, HamLuong, Tong). – NguyenLieu(stt,manl,tennl,soluong). – ChamCong(stt, manv, ngay, soca).  Ghi chú: – PRIMARY KEY:KHÓA CHÍNH. – Thực thể Ban: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MaBan Mã Bàn nvarchar(20) Primary key 2 TenBan Tên Bàn nvarchar(50) 3 SoNguoi Số Người Int 4 MaKV Mã khu nvarchar(20) – Thực thể ChiTietPhieu: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MaPhieu Mã Bàn nvarchar(20) Primary keyGVHD: Trần Như Ý Trang 17Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê 2 MaMon MaMon nvarchar(50) 3 GiamGia GiamGia Int 4 SoLuong Số Lượng nvarchar(20) – Thực thể KhuVuc: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MaKV Mã khu vực Nvarchar(20) Primary key 2 TenKV Tên khu vực Nvarchar(50) – Thực thể NhanVien: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ Khóa liệu 1 MANV Mã nhân nvarchar(20) Primary key viên 2 HoTen Họ tên nvarchar(20) 3 DiaChi Địa chỉ nvarchar(20) 4 SDT Số diện nchar(15) thoại 5 NgayVaoLam Ngày vào datetime làm 6 LuongCanBan Lươngcăn Int bản 7 Phai Phái Float 8 NgaySinh Ngày sinh Char(10) 9 Ca Ca nvarchar(50) 10 MaKV Mã khu vực nvarchar(20)GVHD: Trần Như Ý Trang 18Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê 11 SoNgayLam Số ngày làm nvarchar(50) – Thực thể Phiếu: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MaPhieu Mã phiếu nvarchar(20) Primary key 2 NgayTao Ngày tạo nvarchar(50) 3 MaBan Mã ban nvarchar(20) 4 TinhTien Tính tiền Float 5 MANV Mã nhân viên Nvarchar(20) – Thực thể thực đơn: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 MaMon Mã Món nvarchar(20) Primary key 2 TenMon Tên Món nvarchar(50) 3 DVT Đơn vị tính nvarchar(50) 4 DonGia Đơn giá Float 5 MaLoai Mã loại nvarchar(20) – Thực thể Đăng Nhập: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ Khóa liệu 1 STT Số thứ tự Int Primary key 2 MANV Mã nhân viên nvarchar(20) 3 TenDN Tên đăngnhập nvarchar(50)GVHD: Trần Như Ý Trang 19Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quán Cà Phê 4 MatKhau Mật khẩu nvarchar(50) 5 Quyen Quyền nvarchar(20) – Thực thể chấm công: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ Khóa liệu 1 STT Số thứ tự Int Primary key 2 MANV Mã nhân viên nvarchar(20) 3 Ngay Ngày nvarchar(50) 4 Soca Số ca Int – Thực thể công thức: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Khóa 1 STT Số thứ tự Int Primary key 2 Mamon Mã món nvarchar(20) 3 Manl Mã nguyên liệu nvarchar(20) 4 Hamluong Hàm lượng Float 5 Tong Tổng Float – Thực thể nguyên liệu: Stt Thuộc tính Mô tả Kiểu dữ Khóa liệu 1 STT Số thứ tự Int Primary key 2 Manl Mã nhân viên nvarchar(20) 3 Tennl Tên nguyên nvarchar(50) liệuGVHD: Trần Như Ý Trang 20