bảng tính lún đồ án nền móng

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… S= 0,25 1500 5,76.1,08.1,94 0,76 cm (tại không tính lún phơng pháp cộng lún ?) – 30 – Bớc 5: Tính toán kiểm tra độ bền thân móng cọc 5.1 Tính toán độ bền thân cọc – Khi chuyn cc: ti trng phõn … 1,192 + 0,561 = 1,753 cm vy múng M tho iu kin lỳn tuyt i Bớc 5: Tính độ bền thân móng – 16 – 5.1 Tính toán kiểm tra chiều cao làm việc móng iu kin chng õm thng khụng k nh hng ca thộp ngang v khụng … = 1,29 + 0,38 = 1,67 cm vy múng M tho iu kin lỳn tuyt i Bớc 5: Tính độ bền thân móng 5.1 Tính toán kiểm tra chiều cao làm việc móng iu kin chng õm thng khụng k nh hng ca thộp ngang v khụng cú…

Đang xem: Bảng tính lún đồ án nền móng

33 1,746 8

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… KPa ) Độ lún nền: ∑ Si = 4.853 ( cm ) < Sgh = cm => độ lún tính toán nhỏ độ lún cho phép SVTH: NGUYỄN ĐỨC SĨ MSSV:061332C Tramg 47 GVHD: TS NGUYỄN THỐNG NHẤT ĐỒ ÁN NỀNMÓNG Kiểm tra độ lún lệch … THỐNG NHẤT ĐỒ ÁN NỀNMÓNG Vậy ứng suất đáy móng khối quy ước thỏa mãn điều kiện ổn đònh đất 1.1.1 Kiểm tra độ lún khối móng qui ước: p lực thân đáy khối móng qui ước trọng lượng khối móng qui …  0y 4.1.2 Tính toán: tc δ max ≤ 1.2 R  Kiểm tra kích thước đế móng theo điều kiện áp lực:  tc δ tb ≤ R  Cường độ tính toán cát tính theo công thức tính đổi : Vì chiều sâu chôn móng: h=2…
50 1,885 12

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH

Danh mục: Giao thông – Vận tải

… SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Nhang MSSV: 1051020219 Trang Đồ Án Nền Móng GVHD: TS Lê Trọng Nghĩa B THIẾT KẾ MÓNG BĂNG I SƠ ĐỒ MÓNG BĂNG VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN Đề 37 STT ĐC L1(m) L2(m) L3(m) L4(m) Lực dọc … đồ lực cắt dầm móng băng _ SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Nhang MSSV: 1051020219 Trang 25 Đồ Án Nền Móng GVHD: TS Lê Trọng Nghĩa Biểu đồ Moment dầm móng băng Tính … 1051020219 Trang 26 Đồ Án Nền Móng GVHD: TS Lê Trọng Nghĩa TÍNH TOÁN THANH THÉP SỐ (THÉP TẠI NHỊP) TẠI MC 2- ;4-4; 6-6;8-8 Tính thép với tiết diện hình chữ T lật ngược Do tiết diện tính hình chữ nhật…
64 724 1

Đồ án nên móng công trình khu phố thương mại liên kê 25 căn đường 30 tháng 4 , thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

độ lún đất móng So = 5,2 (cm) < độ lún giới hạn cho phép Sgh = (cm) độ lún đất nhỏ, đảm đất làm việc ổn định tác dụng tải trọng 6.Kiểm tra xuyên thủng cánh móng Xác định bề dày cánh móng cho cánh … (T) => cánh móng không bị xuyên thủng Tính nội lực dầm móng băng – Để tiện tính toán ta chia mặt cắt ngang móng băng nhƣ hình vẽ chọn trục sở X qua đáy mặt cắt móng – Toạ độ trọng tâm móng băng … Như độ lún đất móng So = 4,1 (cm) < độ lún giới hạn cho phép Sgh = (cm) độ lún đất MKQU nhỏ, đảm bảo đất làm việc ổn định tác dụng tải trọng IV Tính toán bố trí cốt thép cho đài Tính toán bố trí…
51 607 2

Đồ án nền móng công trình sở giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh, số 129 đường 30 tháng 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… Ki m tra lún móng c c: ki m tra lún c a móng c c quy v móng kh q c , xem vi c tính lún móng kh i quy c nh tính lún móng nông thô ng,s d ng ph ng pháp t ng phân t tc Ptb Áp l c gây lún: Pgl  … 200(mm) 450(mm) c móng : -1051020251 Trang 13 Tính toán n i lực dầm móng b ng theo giả thuy t dầm móng n n nh i: Tính h s n n Cz Pgl Sdh S dh lún Sdh 0.5  S S: lún n nh i nh c a móng S=0.0595(m) … 0.0595 B r ng d m móng bb : bb <0.3  0.6>h bb  bc 100(mm)  0.5  700 bb 350 350(mm) 250 100 B r ng d m móng ch n bb 350(mm) Chi u cao b n móng hb : tính toán chi u cao cánh móng d a vào kh…
45 522 0

Đồ án nền móng tính toán và thiết kế xây dựng móng cọc

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… xuất phương án móng cọc *Tiêu chuẩn xây dựng :Do phần móng cần tính tốn tḥc kết cấu là khung BTCT có tương chèn nên theo TCXD 205-1998 ta có : – Đợ lún cho phép Sgh = cm Chênh lún tương … kinh nghiệm lc ≤ 12 → Q búa = 2,5T Kiểm tra móng cọc theo TTGH 2: Kiểm tra điều kiện áp lực đáy móng quy ước: Đợ lún nền móng tính theo đợ lún nền khối móng quy ước abcd: Nguyễn Minh … II.Đề xuất phương án móng cọc Nguyễn Minh Tú 60 *Tiêu chuẩn xây dựng :Do phần móng cần tính tốn tḥc kết cấu là khung BTCT có tương chèn nên theo TCXD 205-1998 ta có : – Đợ lún cho phép…
55 487 1

Đồ án nền móng của nguyễn ngọc hiếu lớp XD12A1

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… Trang 33 Đồ Án Nền Móng GVHD: Phan Tá Lệ Pmintt Pmaxtt P1tt 300 2500 250 1650 1350 3000 Sơ đồ tính tốn điều kiện BTCT chịu uốn Dựa vào tam giác đồng dạng biểu đồ phân bố áp lực đáy móng, ta tính … GVHD: Phan Tá Lệ Df =2m Đồ Án Nền Móng Xác định kích thước đáy móng: Cường độ đất đáy móng: Rtc = ( m1 m2 , A.b.γ II + B.h.γ II + D.c K tc ) Tra bảng 2.2/65 ( sách NềnMóng cơng trình dân dụng … 12520800982 Trang 39 Đồ Án Nền Móng GVHD: Phan Tá Lệ Pmintt Ptbtt P1tt P2tt Pmaxtt 1025 250 1250 1800 775 300 950 1800 600 2200 Dựa vào tam giác đồng dạng biểu đồ phân bố áp lực đáy móng , ta tính áp lực…
65 858 2

Đồ án nền móng của nguyễn ngọc hiếu lớp XD12A1

Danh mục: Kỹ thuật

… Trang 33 Đồ Án Nền Móng GVHD: Phan Tá Lệ Pmintt Pmaxtt P1tt 300 2500 250 1650 1350 3000 Sơ đồ tính tốn điều kiện BTCT chịu uốn Dựa vào tam giác đồng dạng biểu đồ phân bố áp lực đáy móng, ta tính … Hiếu MSSV: 12520800982 Trang Đồ Án Nền Móng GVHD: Phan Tá Lệ ĐỒ ÁN MƠN HỌC NỀN MĨNG PHẦN : ĐỀ TÀI Họ tên Lớp : : NGUYỄN NGỌC HIẾU XD12A1 I SỐ LIỆU : Cơng trình : Cho móng có nội lực tiêu chuẩn … GVHD: Phan Tá Lệ Df =2m Đồ Án Nền Móng Xác định kích thước đáy móng: Cường độ đất đáy móng: Rtc = ( m1 m2 , A.b.γ II + B.h.γ II + D.c K tc ) Tra bảng 2.2/65 ( sách NềnMóng cơng trình dân dụng…
65 2,133 15

Đồ án nền MóNGTíNH TOáN MóNG đề VIII 4

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… tam giác DB1C ta tính đợc : Ecđ = 27,46 (T/m) B Thiết kế móng Tính chiều rộng móng chọn chiều sâu chôn móng : Ta chọn móng thiết kế cho tờng chắn móng nông,chiều sâu chôn móng 1m áp lực chủ … tờng chắn – Thiết kế móng dới tờng chắn – Tính ổn định chống lật ,trợt – Tính độ lún cuối Trong trình làm đồ án ,với nhiệt tình giúp đỡ thầy giáo hớng dẫn em hoàn thành đợc đồ án Vì em xin có lời … >1,5 Do móng ổn định không bị trợt D Tính độ lún cuối : áp lực gây lún : Pgl = P – h = 23,27 1,88 = 21,39 (T/m 2),trong P áp lực truyền xuống đáy móng ,h chiều sâu chôn móng Hệ số nén lún rút…

Xem thêm: Đồ Án Chuẩn Bị Sản Xuất Ngành May, Bộ Gd&Đt Trường Đại Học Spkt Tp

10 192 0

Đồ án nền móng tính toán móng

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… i = 0,2b = 1,388m Độ lún lớp tính theo công thức sau: Si = a0i.hi.i Và độ lún tổng cộng : S = Si Kết tính lún đợc tính theo bảng sau: Bảng tính thành phần ứng suất Điểm tính bt Zi 1.388 2.776 … lún móng cọc Ta tính lún tâm móng với ứng suất tiếp xúc đáy khối móng quy ớc là: p= max + = 46,1 (T/m2) áp lực gây lún: Pgl = p – tbh = 46,1 – 1,83.14,5 = 19,57 (T/m2) Ta tính độ lún theo phơng … Qua trình làm đồ án đợc hớng dẫn thầy giáo Tạ Đức Thịnh đến em hoàn thành đồ án Do thời gian có hạn vốn kiến thức cộng với kinh nghiệm thực tế em nhiều hạn chế, nên đồ án không tránh khỏi sai…
9 285 0

Đồ án nền móng 1

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… T/m2) Trường hợp dùng móng cọc khả thi Có hai phương án móng cọc khả thi phương án móng cọc khoan nhồi cọc ép BTCT So sánh phương án cọc khoan nhồi phương án cọc ép BTCT * Phương án cọc khoan nhồi … = 9.77 (T/m2) Phân tích chọn phương án móng Để có phương án móng thích hợp, ta cần xét tính khả thi kinh tế thi công Một giải pháp móng hợp lý phải đáp ứng tính ổn định lâu dài, đạt hiệu kinh … chịu tải tốt, tính nén lún thấp, khả chịu lực lớn Lớp thích hợp để chịu mũi cho móng cọc bê tông cốt thép có tải trọng lớn Biểu đồ đường cong nén lún Đánh giá khả chịu tải đất Để đánh giá khả…
10 4,895 101

Đồ án nền móng 2

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… ≥ 2Qtk Vậy thỏa diều kiện thi công 3 .Tính móng làm việc đài thấp : Ta có : hmin=tan(450- ϕ 2H γ.D f ) =tan(450- ϕ ) 2.5.10 = 1,61m 1,773.1,5.10 Điều kiện móng làm việc đài thấp : Df ≥ 0,7hmin … móng làm việc đài thấp : Df ≥ 0,7hmin Df ≥ 0,7.1,61=1,127m (thỏa điều kiện) Vậy móng làm việc đài thấp Tính toán số lượng cọc bố trí cọc – Chọn số lượng cọc : n= β.N tt Qa = 1,5.310 = 6,1 76,1 … phần ma sát bên FSp = : Hệ số an toàn cho sức chống mũi cọc Qs = As.fs : Sức kháng hông cực hạn Qp = Ap.qp : Sức kháng mũi cực hạn + Thành phần chịu tải ma sát xung quanh cọc Qs Qs = Asi.fsi…
5 2,303 48

Đồ án nền móng 3

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… Pmax  1,2.Rtc – Ptb  Tính toán độ lún móng cọc: toá S  S gh  9cm Điều kiện:   S  S gh  a Tính độ lún S – Vẽ biểu đồ ứng suất thân:  zd   dn h – Vẽ biểu đồ ứng suất tăng thêm: … 9cm Vậy điều kiện  thoả mãn  S  S gh  Đồ án móng phần – Thiết kế móng cọc Gvhd: Nguyễn Văn Lộc Ha Hm Bqu z zd Đồ án móng phần – Thiết kế móng cọc 10 … m  1; m f  mR  R : sức kháng tính toán đất mũi cọc, mũi cọc nằm đất sét có độ sệt B  0,3 , độ hạ chân cọc 21m, tra bảng ta R  464T f i : sức kháng tính toán mặt bên cọc phạm vi lớp đất…
10 1,462 27

Đồ án nền móng 4

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… ;-0,45)= + = 49,375 (T) Tính lún cho móng cọc Độ lún móng cọc đại diện độ lún móng khối qui ước bao trùm nhóm cọc móng Vì đất đáy móng nhiều lớp nên móng khối qui ước tính : ∑ ϕi i 8,304.7,1 … Qtk = Qa2 = 77,5T  Theo điều kiện thi công : Qvl = Pvl ≥ 2Qtk Vậy thỏa diều kiện thi công Tính toán số lượng cọc bố trí cọc – Chọn số lượng cọc : n= β.N tt Qa = 1,5.290 = 5,6 77,5 Vậy chọn … phần ma sát bên FSp = : Hệ số an toàn cho sức chống mũi cọc Qs = As.fs : Sức kháng hông cực hạn Qp = Ap.qp : Sức kháng mũi cực hạn + Thành phần chịu tải ma sát xung quanh cọc Qs Qs = Asi.fsi…
4 1,299 23

Đồ án nền móng 5

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… thép thỏa φ 18a140 φ 18a120 Tính lún cho móng cọc a Xác định móng khối qui ước + Bề rộng móng khối B B = b + 2Lc*tgα + Chiều dài móng khối L L = l + 2Lc*tgα + Chiều cao móng khối H H = L c + Df … 25,4 T/m2 >0 thỏa điều kiện tính lún c Kiểm tra độ lún móng cọc + Tính ứng suất đáy móng p= ∑N tc Fqu Trong đó:ΣNtc = 825 (T)– Tổng tải trọng thẳng đứng tác động đáy móng khối qui ước (bao gồm: … lượng đất móng khối qui ước: N dqu = Fqu γ tb H qu (T) Trong đó: Hqu:là chiều cao móng khối qui ước tính từ mặt đất tới mũi cọc.(23,9m) γbt :là trọng lượng riêng trung bình móng khối qui ước tính…
13 1,298 5

Đồ án nền móng 6

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… để tính toán móng: QTK=min(Qa1,Qa2)=97,4T III.4 Xác định số lượng cọc bố trí cọc móng III.4.1 Chọn sơ số lượng cọc: tt -Lực dọc tính toán chân cột: N =310 T -Sức chịu tải cọc chọn để thiết kế móng: … Trọng lượng tính toán đài đất đài: Ntt = n.Fđ.h γ tb = 1.1 x 2.56 x x = 11.26 T – Tổng lực dọc tính toán đáy đài ∑N tt tt tt = N o + N d = 129.813 + 11.26 = 141.07T – Moment tính toán đáy đài: … tải cho phép tính toán (Kn) Qtc-Sức chịu tải tiêu chuẩn tính theo đất cọc đơn (Kn)  Qa1 = 142,3 1,4 =102(T) III.3.2 Xác định sức chịu tải cọc theo điều kiện đất nền: Sức chịu tải cọc tính theo…

Xem thêm: văn nghị luận lớp 8 gian lận trong thi cử

8 1,196 17

Đồ án nền móng 7

Danh mục: Kiến trúc – Xây dựng

… 13,552 T Khi tính toán với TTGH1 dùng tải trọng tính toán Khi tính toán với TTGH2 dùng tải trọng tiêu chuẩn Do tính toán khung ta dùng tải trọng tính toán nên nội lực khung nội lực tính toán Để xác … trọng tính toán Khi tính toán với TTGH2 dùng tải trọng tiêu chuẩn Do tính toán khung ta dùng tải trọng tính toán nên nội lực khung nội lực tính toán Để xác định tổ hợp nội lực tiêu chuẩn ta phải tính … 6T 1, ⇒ Vậy ổn định 5.2.9 Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai: (Theo điều kiện biến dạng) – Ta kiểm tra độ lún móng cọc – Để tính độ lún ta coi móng móng khối quy ước sở quan…
37 1,557 10

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: đồ án nền móng hướng dẫn làm đồ án nền móng cách làm đồ án nền móng tài liệu đồ án nền móng đồ án nền móng tham khảo đồ án nền móng đại học thủy lợi do an nen mong mau do an nen mong cau duong huong dan do an nen mong hướng dẫn đồ án nền móng câu hỏi đồ án nền móng dhxd câu hỏi đồ án nền móng đồ án nền móng nông đồ án nền móng mẫu cua le xuan mai file excel tính lún móng cọc
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
lingocard.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu lingocard.vn là gì?