Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Excel, Bảng Thanh Toán Tiền Lương Tự Động

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-LĐTL.Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Đang xem: Bảng thanh toán tiền lương excel

Số:…………..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNGTháng……. năm…….

Xem thêm: tiểu luận về khách sạn mường thanh

Số TT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng…% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………

Người lập biểu(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Ngày…. tháng…. năm …Giám đốc(Ký, họ tên)

Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200:Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:lingocard.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập bảng thanh toán tiền lương:Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…

Xem thêm: Mua Sách Hành Trình Về Phương Đông (Tái Bản 2017) (Bìa Cứng, Nơi Bán Hành Trình Về Phương Đông (Khổ Nhỏ)

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.Cột 1, 2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.Cột 7, 8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.Cột 13, 14, 15, 16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.- Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

————————————-

Các bạn có thể xem Mẫu do Kế toán Thiên Ưng thiết kế trên Excel tại đây nhé:Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel