Bảng Excel Tính Doanh Thu – File Excel Báo Cáo Lợi Nhuận Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một trong các báo cáo tài chính. Thông tin trên báo cáo sẽ phản ánh lại tổng quát tình hình kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động cụ thể.

Đang xem: Bảng excel tính doanh thu

Hiểu một cách ngắn gọn khác, báo cáo lợi nhuận kinh doanh là công cụ trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từng thời kỳ.

File báo cáo doanh thu pivot bằng excel – Miễn phí

Bảng cân đối số phát sinh excel – Miễn phí

Mẫu báo cáo công nợ chi tiết bằng excel

Mẫu báo cáo công nợ tổng hợp bằng excel

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÁO CÁO LỢI NHUẬN TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1. Yêu cầu cần thiết của một báo cáo.

Để có được một báo cáo, thông tin cần phải được thu thập từ rất nhiều dữ liệu khác liên quan đến vấn đề bạn yêu cầu. Báo cáo lợi nhuận cũng vậy, nó được lập dựa trên doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh.

Tất cả các doanh nghiệp khi kinh doanh đều có một mục đích chính là kinh doanh có lợi nhuận.

Lợi nhuận nhiều hay ít sẽ phản ánh được tính hình hoạt động bán hàng của doanh nghiệp mạnh hay yếu.

Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện chính xác tình hình lãi, lỗ của doanh nghiệp.

*

Từ báo cáo này, nhà quản trị sẽ ra các quyết định quản trị, phát triển mới cho công ty.

Nhận thiết kế theo yêu cầu về file excel, Phần mềm quản lý bán hàng: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Ngoài ra đối với các công ty cổ phần, các loại hình công ty khác, thì nhà đầu tư cũng dựa vào báo cáo và tình hình thực tế của doanh nghiệp mà ra quyết định đầu tư tiếp hay dừng.

1.2. Tầm quan trọng của báo cáo lợi nhuận trong kinh doanh.

Tuỳ từng doanh nghiệp, quy mô, tính chất hoạt động khác nhau thì sẽ có các chỉ tiêu để tính khác nhau.

Xem thêm: Sách Giải Phương Trình Sin2X 2Sinx=0, Câu 8 Giải Phương Trinh Sin2X

+ 20.000 Doanh nghiệp đang sở hữu sản phẩm lingocard.vn: Bạn hãy XEM NGAY

Đối với công ty thương mại: Thì không cần chi phí mua nguyên/ phụ liệu cho sản xuất. Họ nhập thành phẩm/ bán thành phẩm đã được làm hoàn chỉnh hoặc có thể bán trực tiếp ra thị trường tới người tiêu dùng. Chi phí được đề cập chủ yếu là phục vụ cho việc bán hàng, quảng cáo, khuyến mại thúc đẩy hàng hoá.Công ty sản xuất: Với loại hình doanh nghiệp sản xuất thì ngoài yếu tố phát triển thị trường, xúc tiến bán như công ty thương mại. Thì công ty sản xuất còn chịu tác động trực tiếp phải trả rất nhiều chi phí. Các khoản chi phí sản xuất bao gồm: Nguyên/ phụ liệu, nhân công, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất…

2. TÌM HIỂU FILE EXCEL BÁO CÁO LÃI LỖ – lingocard.vn.

Trong báo cáo lợi nhuận, các bạn phải đặc biệt quan tâm tới các chỉ tiêu sau:

*

*

Cách tính Báo cáo lợi nhuận kinh doanh.

Công thức_1: Tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = DT bán hàng (sau chiết khấu) – Giá vốn.

Trong đó:

+ Doanh thu bán hàng (sau chiết khấu)= DT bán hàng – chiết khấu.

(Trong đó: DT bán hàng = Số lượng bán * giá bán)

+ Giá vốn bán hàng: Giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá vốn bán hàng được hình thành bởi: Giá mua hàng + Chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

FILE EXCEL BÁO CÁO LỢI NHUẬN KINH DOANH VÀ CÁCH TÍNH LỢI NHUẬN – lingocard.vn.

*

Công thức_2: Tính lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận ròng= Lợi nhuận gộp – Chi phí (bán hàng & quản lý) + Thu nhập khác

Trong đó:

+ Chi phí bán hàng & quản lý: Bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng và quản lý phục vụ cho bán. Các khoản chi phí như: lương nhân sự, phí vận chuyển, thuê mặt bằng, kho, marketing….

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 104 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 104 105 ?

+ Thu nhập khác: Là các khoản được thu từ hoạt đồng khác liên quan đến bán hàng. Như: Thanh lý sản phẩm, lãi ngân hàng và một số hoạt động khác.

DÙNG THỬ NGAY: PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP lingocard.vn 2.0 HÔM NAY

Categories:Chung, Mẫu file excel chuyên nghiệp, Tin tức mới nhấtBy Nga NgaSeptember 30, 2020Leave a comment

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel