Bài Văn Nghị Luận Về Tôn Trọng Kỉ Luật (3 Mẫu), Suy Nghĩ Về Tính Kỷ Luật (3 Mẫu)

Tài liệu liên quan

Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tôn trọng kỉ luật – Bài văn mẫu nghị luận xã hội

Đang xem: Bài văn nghị luận về tôn trọng kỉ luật

Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tôn trọng kỉ luật – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 98 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về đừng sống như hòn đá – Bài văn mẫu nghị luận bàn về đừng sống như hòn đá
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về đừng sống như hòn đá – Bài văn mẫu nghị luận bàn về đừng sống như hòn đá 2 8 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về giá trị của lịch sử – Bài văn mẫu nghị luận bàn về giá trị của lịch sử
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về giá trị của lịch sử – Bài văn mẫu nghị luận bàn về giá trị của lịch sử 1 8 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lòng can đảm – Dàn ý + Bài văn mẫu nghị luận bàn về lòng can đảm
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lòng can đảm – Dàn ý + Bài văn mẫu nghị luận bàn về lòng can đảm 3 14 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sức mạnh niềm tin – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về sức mạnh niềm tin
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sức mạnh niềm tin – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về sức mạnh niềm tin 6 5 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về hi vọng – Dàn ý + 6 bài văn mẫu nghị luận bàn về hi vọng 5 36 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình bạn – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về tình bạn 4 97 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình yêu thiên nhiên của con người – Bài văn mẫu nghị luận xã hội
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình yêu thiên nhiên của con người – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 27 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần dám vượt qua thất bại để thành công – Bài văn mẫu nghị luận xã hội
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần dám vượt qua thất bại để thành công – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 13 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tự phụ – Bài văn mẫu nghị luận bàn về tính tự phụ 1 22 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về ý thức tôn trọng lẽ phải – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 18 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về khoảng lặng trong cuộc sống – Bài văn mẫu nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về khoảng lặng trong cuộc sống – Bài văn mẫu nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống 1 14 0
Tải Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về niềm hạnh phúc cảm giác sung sướng đến cực điểm của chú bé Hồng được ở trong lòng mẹ – Bài văn mẫu lớp 8
Tải Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về niềm hạnh phúc cảm giác sung sướng đến cực điểm của chú bé Hồng được ở trong lòng mẹ – Bài văn mẫu lớp 8 2 30 0
Một người học sinh biết tuân thủ đúng kỉ luật, nội quy chung bao giờ cũng là người được người khác kính trọng, yêu quý, tự làm chủ được bản thân, nhận được sự tin tưởng của mọi người, là (1)Nghị luận xã hội 200 chữ bàn tính tơn trọng kỉ luật Ngữ văn 12 Tôn trọng kỉ luật tự giác chấp hành quy định chung tập thể, tổ chức xã hội nơi, lúc Tôn trọng kỉ luật chấp hành nghiêm túc làm nhiệm vụ giao, đảm bảo hiệu công việc, góp phần xây dựng tập thể đồn kết, vững mạnh Người biết tự giác chấp hành kỉ luật thường biết quý trọng thời gian, tuân thủ nghiêm ngặt quy định co quan, tổ chức, có lối sống chuẩn mực, gương mẫu Ý thức tự giác chấp hành giúp cho sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp kỉ cương hơn; bảo vệ lợi ích cộng đồng lợi ích cá nhân Các hoạt động tập thể, cộng đồng thực nghiêm túc, thống hiệu Học sinh cần phải rèn luyện ý thức tôn trọng kỉ luật lúc, mơi Trong học tập, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người học sinh, tuân thủ nội qua, quy định trường, lớp Trong sống, biết tuân thủ quy định cộng đồng nghiêm khắc pháp luật, xây dựng sống có nề nếp, kỉ cương Nhờ biết tơn trọng kỉ cương, tự giác thực nghĩa vụ quyền hạn khiến cho sống người đảm bảo Tôn trọng, chấp hành kỉ luật vừa bảo vệ lợi ích chung tập thể, vừa đảm bảo lợi ích riêng thân Mỗi người xã hội công nhận, tôn trọng bảo vệ trước pháp luật Bài làm 2 Để đạt điều thân mong muốn hay tiến tới thành công, phải chặng đường dài Một người học sinh biết tuân thủ kỉ luật, nội quy chung người người khác kính trọng, yêu quý, tự làm chủ thân, nhận tin tưởng người, người công dân tốt cho xã hội chẳng hạn phải tập cho em thói quen lễ phép với người lớn mình, quan tâm giúp đỡ người người khó khăn phẩm chất mà học sinh cần có Một người học sinh biết tuân thủ kỉ luật, nội quy chung người người khác kính trọng, yêu q, tự làm chủ thânTóm lại, tính kỷ luật người Việt Nam lan tỏa tốt chủ yếu ý thức người mà hình thành nên đức tính Vì vậy, ta đừng khó khăn trước mắt mà ngừng cố gắng để đạt

Xem thêm: Nhập Hoặc Nối Kết Hợp Excel Và Access Database, Kết Nối, Thao Tác Giữa Excel Và Access

Tài liệu liên quan

Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tôn trọng kỉ luật – Bài văn mẫu nghị luận xã hội
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tôn trọng kỉ luật – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 98 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về đừng sống như hòn đá – Bài văn mẫu nghị luận bàn về đừng sống như hòn đá
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về đừng sống như hòn đá – Bài văn mẫu nghị luận bàn về đừng sống như hòn đá 2 8 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về giá trị của lịch sử – Bài văn mẫu nghị luận bàn về giá trị của lịch sử
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về giá trị của lịch sử – Bài văn mẫu nghị luận bàn về giá trị của lịch sử 1 8 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lòng can đảm – Dàn ý + Bài văn mẫu nghị luận bàn về lòng can đảm
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lòng can đảm – Dàn ý + Bài văn mẫu nghị luận bàn về lòng can đảm 3 14 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sức mạnh niềm tin – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về sức mạnh niềm tin
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sức mạnh niềm tin – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về sức mạnh niềm tin 6 5 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về hi vọng – Dàn ý + 6 bài văn mẫu nghị luận bàn về hi vọng 5 36 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình bạn – 8 Bài văn mẫu nghị luận bàn về tình bạn 4 97 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình yêu thiên nhiên của con người – Bài văn mẫu nghị luận xã hội
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tình yêu thiên nhiên của con người – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 27 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần dám vượt qua thất bại để thành công – Bài văn mẫu nghị luận xã hội
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tinh thần dám vượt qua thất bại để thành công – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 13 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về tính tự phụ – Bài văn mẫu nghị luận bàn về tính tự phụ 1 22 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về ý thức tôn trọng lẽ phải – Bài văn mẫu nghị luận xã hội 1 18 0
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về khoảng lặng trong cuộc sống – Bài văn mẫu nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống
Tải Nghị luận xã hội 200 chữ về khoảng lặng trong cuộc sống – Bài văn mẫu nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống 1 14 0
Tải Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về niềm hạnh phúc cảm giác sung sướng đến cực điểm của chú bé Hồng được ở trong lòng mẹ – Bài văn mẫu lớp 8
Tải Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về niềm hạnh phúc cảm giác sung sướng đến cực điểm của chú bé Hồng được ở trong lòng mẹ – Bài văn mẫu lớp 8 2 30 0

Xem thêm: Giải Và Biện Luận Bất Phương Trình Chứa Căn Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình Chứa Căn

Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn