bài tiểu luận về nông thôn mới

Đối với nhiều bạn sinh viên khi lựa chọn chủ đề xây dựng nông thôn mới để viết tiểu luận thường cảm thấy khó khăn và bế tắc trong việc lựa chọn đề tài. Bạn không biết cách tìm kiếm đề tài sao cho phù hợp, chất lượng và gây ấn tượng mạnh nhất? Hiểu được điều này Wiki Luận Văn sẽ chia sẻ đến với các bạn danh sách đề tài tiểu luận xây dựng nông thôn mới dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé.

Đang xem: Bài tiểu luận về nông thôn mới

Xem thêm:

Đề cương tiểu luận là gì? Cách xây dựng đề cương tiểu luận

+ Cách trình bày trang bìa tiểu luận đúng chuẩn

Tiểu luận xây dựng nông thôn mới là gì?

Tiểu luận xây dựng nông thôn mới là gì?

Tiểu luận xây dựng nông thôn mới là một bài viết được thực hiện dưới dạng văn bản nhằm nêu lên bật lên chủ đề xây dựng nông thôn mới mà người viết muốn trình bày.

Tùy thuộc vào từng giảng viên và quy định của mỗi trường, bài tiểu luận này sẽ có độ dài từ 5 – 25 trang. Người viết tiểu luận phải nêu lên được vấn đề, phân tích về vấn đề và trình bày các kết quả mà họ phát hiện được. Khi viết tiểu luận bạn cần phải nêu được vấn đề và qua điểm của bạn, hướng giải quyết vấn đề đó.

Bài tiểu luận xây dựng nông thôn mới là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực của mình. Nó giúp thể hiện xem bạn có thể làm được những gì, bạn hiểu gì về các câu hỏi đặt ra hay hiểu như thế nào về những vấn đề có liên quan. Đồng thời bài tiểu luận này cũng cho phép bạn thể hiện được khả năng suy nghĩ, phân tích và buộc bạn phải tuân theo một phương thức học tập sâu sắc và hiệu quả nhất.

Cấu trúc của một bài tiểu luận xây dựng nông thôn mới

Một bài tiểu luận xây dựng nông thôn mới hay và chất lượng cần phải đảm bảo cấu trúc như sau:

Cấu trúc của một bài tiểu luận xây dựng nông thôn mới

Chương 1: Lời mở đầu

Lời mở đầu bài tiểu luận xây dựng nông thôn mới sẽ có các nội dung:

+ Lý do lựa chọn đề tài hay tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

+ Tên đề tài.

+ Mục đích nghiên cứu.

+ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Thực trạng và đánh giá

Trình bày về thực trạng của vấn đề xây dựng nông thôn mới và đánh giá về vấn đề này.

Chương 4: Giải pháp, kiến nghị, bài học kinh nghiệm rút ra hoặc phương hướng cho thời gian tới.

Tổng hợp các đề tài tiểu luận xây dựng nông thôn mới

Để bài tiểu luận của bạn được hoàn hảo, chất lượng và hay nhất thì việc lựa chọn đề tài vô cùng cần thiết. Dưới đây là danh sách một số đề tài tiểu luận xây dựng nông thôn mới bạn có thể tham khảo.

Tổng hợp các đề tài tiểu luận xây dựng nông thôn mới

1. Đánh giá về kết quả của việc xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã A, huyện B, tỉnh C.

2. Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh A.

3. Tổng quan về xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam.

4. Đánh giá tổng quan về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

5. Phân tích chủ trương xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam.

6. Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

7. Phát huy vai trò của người nông dân đối với quá trình xây dựng nông thôn mới tại…

8. Đảng bộ huyện Mỹ Hào lãnh đạo và xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 – 2015.

9. Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội.

10. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện A, tỉnh B.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất Diện Tích Nhỏ Trường Thọ Thủ Đức 2021, Bán Nhà Đất Quận Thủ Đức Diện Tích 0

11. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại…

12. Tín dụng ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới các tỉnh Nam Trung Bộ.

13. Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

14. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

15. Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

16. Giải pháp tăng cường sự tham gia của thanh niên trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại…

17. Giải pháp thu hút vốn đầu tư công trình giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới địa bàn…

18. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện.

19. Những vấn đề khoa học và công nghệ cần ưu tiên thực hiện trong xây dựng nông thôn mới sau năm 2020.

20. Ảnh hưởng của Nho giáo về gia đình đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn địa bàn tỉnh A hiện nay.

21. Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa.

22. Phân tích dưới góc độ địa lý kinh tế – xã hội làng nghề tỉnh Nam Định trong xây dựng nông thôn mới.

23. Các tỉnh ủy ở vùng Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

24. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Hưng Yên trong xây dựng nông thôn mới.

25. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

26. Tiểu luận xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

27. Đề xuất các giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

28. Xây dựng mô hình làng văn hóa dân tộc tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Giang giai đoạn năm 2015 – 2020.

29. Tác động của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tới đời sống văn hóa và tinh thân của người dân thuộc xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

30. Giải pháp tăng cường huy động đóng góp của cộng đồng vào dự án xây dựng giao thông của chương trình nông thôn mới thuộc xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm: Loại Đất Có Diện Tích Lớn Nhất Đồng Bằng Sông Hồng Là Đất Xám Phù Sa Cổ

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT TIỂU LUẬN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Đề cương mẫu tiểu luận xây dựng nông thôn mới 

Đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội”

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

3. Phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa của đề tài

6. Cấu trúc luận văn

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về nông thôn mới

1.1.1. Một số nghiên cứu trên thế giới về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới

1.1.2. Những nghiên cứu trong nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM

1.2. Cơ sở lý luận về nông thôn, xây dựng nông thôn mới

1.2.1. Một số khái niệm về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

1.2.2. Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới ở nước ta

1.2.3. Nguyên tắc, nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới

1.2.4. Vai trò, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế – xã hội

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới

1.3. Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên thế giới và Việt Nam

1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới

1.3.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI  VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI

2.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1.Vị trí địa lý

2.1.2. Địa hình

2.1.3. Khí hậu

2.1.4. Điều kiện thuỷ văn

2.1.5. Hiện trạng sử dụng đất

2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

2.3. Thực trạng nông thôn xã Tân Triều trước năm 2011

2.3.1. Tình hình nông thôn xã Tân Triều trước năm 2011

2.4. Kết quả tổ chức thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2013

2.4.1.  Căn cứ pháp lý xây dựng NTM xã Tân Triều

2.4.2.  Kết quả tổ chức xây dựng nông thôn mới

Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN TRIỀU

3.1. Hiện trạng kinh tế – xã hội sau khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

3.1.1. Đời sống của nhân dân sau khi hoàn thành các tiêu chí NTM

3.1.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội

3.2. Thực hiện quy hoạch

3.2.1. Các phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Tân Triều

3.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng NTM của xã Tân Triều

3.3. Hiện trạng môi trường

3.3.1. Thực trạng chất lượng môi trường

3.3.2. Hiện trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường

3.3.3. Quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường làng nghề Triều Khúc

3.4.Tổng hợp kết quả thực hiện 19 tiêu chí đến hết năm 2015

3.5. Đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới

3.5.1. Giải pháp về cơ chế – chính sách

3.5.2. Giải pháp về vấn đề môi trường

3.5.3. Giải pháp vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường

3.5.4. Giải pháp về bố trí không gian lãnh thổ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

Bài viết trên là một số thông tin có liên quan tới tiểu luận xây dựng nông thôn mới và danh sách đề tài tiểu luận hay mà Wiki Luận Văn muốn chia sẻ đến với bạn đọc. Hy vọng rằng qua đây sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về bài tiểu luận này, nắm được cấu trúc trình bày và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp nhất. 

Chúc các bạn thực hiện thành công và đạt được điểm cao nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận