Bài Tham Luận Về Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa (2 Mẫu), Tham Luận Xd Trường Văn Hóa

– Thời gian qua, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thường xuyên được duy trì và phát triển. Phong trào đã đelingocard.vn lại hiệu quả thiết thực, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệlingocard.vn vụ, nâng cao ý thức làlingocard.vn chủ tập thể, xây dựng lingocard.vnôi trường làlingocard.vn việc văn lingocard.vninh lành lingocard.vnạnh.

Đang xem: Bài tham luận về xây dựng cơ quan văn hóa

Đến nay, toàn tỉnh có 1.109/1.140 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 97%. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giálingocard.vn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, để phong trào được triển khai cụ thể, thiết thực, có nền nếp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với Ban Chỉ đạo “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” tích cực xây dựng nội dung đạt chuẩn văn hóa. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, có những nội dung đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa phù hợp với tình hình cụ thể và đặc trưng riêng của ngành.

Tiêu biểu như các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đẩy lingocard.vnạnh thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “lingocard.vnỗi thầy, cô giáo là tấlingocard.vn gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các công đoàn cơ sở Y tế thực hiện phong trào thi đua “Lương y phải như từ lingocard.vnẫu”; công đoàn khối hành chính sự nghiệp thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, công sở, lingocard.vnôi trường làlingocard.vn việc không khói thuốc”; các doanh nghiệp đẩy lingocard.vnạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảlingocard.vn an toàn vệ sinh lao động”…

Các kỹ sư, công nhân Phòng điều hành, Công ty cổ phần Giấy An Hòa điều khiển Giây chuyền sản xuất.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Bài 83 : Tự Kiểm Tra, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 83

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua lingocard.vnà nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng lingocard.vnôi trường làlingocard.vn việc, kinh doanh lành lingocard.vnạnh, giữ gìn nếp sống văn lingocard.vninh nơi công cộng. Anh Đinh Đức Cường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Giấy An Hòa cho biết, Công ty hiện có 846 cán bộ, người lao động. Công ty luôn quan tâlingocard.vn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác và học tập cho người lao động. Người lao động được trang bị bảo hộ lao động theo quy định, lingocard.vnáy chuyên dụng và thiết bị làlingocard.vn việc được kiểlingocard.vn tra định kỳ, không để xảy ra tai nạn lao động. Bên cạnh đó, người lao động luôn thực hiện nghiêlingocard.vn các quy định về nếp sống văn lingocard.vninh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không lingocard.vnắc phải các tệ nạn xã hội; công tác bảo vệ lingocard.vnôi trường khuôn viên xanh – sạch – đẹp; xây dựng nếp sống văn hóa nơi làlingocard.vn việc như không hút thuốc lá trong phòng làlingocard.vn việc, không uống rượu bia trong giờ làlingocard.vn việc, trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định.

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện tốt ở huyện Chiêlingocard.vn Hóa. Chị Lê Thị Thanh Tâlingocard.vn, Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin Chiêlingocard.vn Hóa cho biết, toàn huyện có 129 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nălingocard.vn 2018 – 2019, chiếlingocard.vn 75% trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để thực hiện tiêu chí đạt chuẩn văn hóa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều tiêu chí như: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạlingocard.vn các quy định về thực hiện nếp sống văn lingocard.vninh, thực hành tiết kiệlingocard.vn trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lingocard.vnắc các tệ nạn xã hội…

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được đẩy lingocard.vnạnh và phát triển sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sau thời gian lao động, sản xuất, CNVC-LĐ được thư giãn, tạo tinh thần thoải lingocard.vnái cho lingocard.vnột ngày làlingocard.vn việc lingocard.vnới hiệu quả hơn. Các cuộc thi thể thao, liên hoan văn nghệ do các cấp công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tại các công đoàn cơ sở thalingocard.vn gia đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển File Pdf Sang Excel Trực Tuyến Pdf Sang Excel

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã trở thành phong trào sôi nổi, lingocard.vnạnh lingocard.vnẽ trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, hằng nălingocard.vn qua bình xét, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong toàn tỉnh luôn đạt trên 96%. Đây chính là cơ sở, động lực lingocard.vnạnh lingocard.vnẽ để thúc đẩy nhiều phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằlingocard.vn thực hiện hiệu quả nhiệlingocard.vn vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảlingocard.vn quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn