Bài Tập Về Mạo Từ Có Đáp Án Violet, 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mạo Từ (A

Định nghĩa, phân loại, cách dùng các mạo từ a, an, the và bài tập có đáp án về mạo từ bất định, mạo từ xác định trong tiếng anh. Cụ thể xem tại đây.

Đang xem: Bài tập về mạo từ có đáp án violet

Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được thì chúng ta dùng mạo từ bất định a, an.

Có mấy loại mạo từ trong tiếng anh? Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm ba từ và được phân chia như sau:

Mạo từ xác định (Denfinite article): theMạo từ bất định (Indefinite article): a, anMạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ – chỉ đơn vị.

*

Cách sử dụng mạo từ A, An, The trong tiếng anh

Cách dùng mạo từ an

Mạo từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm: a, e, i, o: an aircraft, an egg, an object Một số từ bắt đầu bằng “u“: an uncle, an umbrella Một số từ bắt đầu bằng “h” câm: an heir, half an hour. Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S ( một tín hiệu cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

Cách dùng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Ngoài ra chúng bao gồm một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h.Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni…” phải dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 1/5 a /one fifth. Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred – a/one thousand.

Note: A/An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống, loài Ví dụ: a tiger (một con cọp);a tigress (một con cọp cái) an uncle (một ông chú);an aunt (một bà dì)

Cách dùng mạo từ The:

Chúng ta dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết. The girl in the right is my friend. (Cả người nói và người nghe đều biết đó là cô bé nào) The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết)

Bài tập mạo từ bất định và xác định có đáp án

Câu 1. Hoàn thành các câu sau với 3 mạo từ a/an/the hoặc bỏ trống

I like….(a/an/the)….blue T-shirt over there better than….(a/an/the)….red one. Their car does 150 miles….(a/an/the)….hour. Where”s….(a/an/the)….USB drive I lent you last week? Do you still live in….(a/an/the)….Bristol? Is your mother working in….(a/an/the)….old office building? Carol”s father works as….(a/an/the)….electrician. The tomatoes are 99 pence….(a/an/the)….kilo. What do you usually have for….(a/an/the)….breakfast? Ben has….(a/an/the)….terrible headache. After this tour you have….(a/an/the)….whole afternoon free to explore the city.

Xem thêm: (Pdf) Đồ Án Chống Sét Cho Trạm Biến Áp 220/110Kv, Đồ Án Chống Sét

Câu 2.

Bài tập về mạo từ the chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau

My grandmother likes ….(flowers/the flowers)….. very much. I love ….(flowers/the flowers)….. in your garden. See you on ….(Wednesday/he Wednesday)….. I always listen to ….(radio/the radio)….. in the morning. Alex goes to work by ….(bus/the bus)….. Don”t be late for ….(school/the school)….. Listen! Dennis is playing ….(trumpet/the trumpet)) She has never been to ….(Alps/the Alps)….. before. What about going to Australia in ….(February/the FebruaryĐáp án bài tập

Câu 1.

I like the blue T-shirt over there better than the red one. Their car does 150 miles an hour. Where”s the USB drive I lent you last week? Do you still live in (Bỏ trống) Bristol? Is your mother working in an old office building? Carol”s father works as an electrician. The tomatoes are 99 pence a kilo. What do you usually have for (Bỏ trống) breakfast? Ben has a terrible headache. After this tour you have the whole afternoon free to explore the city.

Câu 2.

My grandmother likes flowers very much. I love the flowers in your garden. See you on Wednesday. I always listen to the radio in the morning. Alex goes to work by bus. Don”t be late for school. Listen! Dennis is playing the trumpet. We often see our cousins over Easter. She has never been to the Alps before. What about going to Australia in February?

Câu 3.

The Danube is Austria”s longest river. Our uncle lives on the Philippines. Jamaica belongs to the Carribean islands. The Statue of Liberty was dedicated in 1886. The Taj Mahal is one of India”s most popular attractions. The Dead Sea lies below sea level. Everglades National Park is in Florida. Aconcagua is the highest mountain outside Asia. Mount Fuji is one of Japan”s Three Holy Mountains. Lake Superior is the largest of the Great Lakes.

Câu 4.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Phương Trình Đường Tròn, Chuyên Đề Nhận Dạng Phương Trình Đường Tròn

I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps and made a quick stop in x London. There we went shopping at x Harrods, visited the Tower and enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x New York. The time on board wasn”t boring as there were two films to watch on the monitor. Thepeople on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island and the Empire State Building. The hotel I stayed in was on the corner of x 42nd Street and x 5th Avenue. I don”t likex hotels very much, but I didn”t have x time to rent an apartment.

Câu 5. 1.a 2.an 3.an 4.a 5.a 6. an 7.an 8.a 9.an. 10. an Từ khóa:

bài tập mạo từ có đáp án violetbài tập về mạo từ có đáp ánbài tập mạo từ trong tiếng anh có đáp ánbài tập mạo từ lớp 10bài tập mạo từ tiếng phápbài tập về mạo từ có đáp án violetbài tập về articles có đáp ánbài tập mạo từ lớp 6

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập