Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang Và Bài Tập Về Diện Tích Hình Thang Lớp 8

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy chia hình thang ABCD

Đang xem: Bài tập về diện tích hình thang lớp 8

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

*

Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140

*

Bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 27 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích ?

*

Bài 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE…

*

Bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

*

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 30 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK

Xem thêm: Vô Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 10 Sbt Toán 6 Tập 1, Bài 8 Trang 10 Vở Bài Tập Toán 6 Tập 1

*

Bài 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 8

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 4- Chương 2 – Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 8

*
*

*

Gửi bài

Xem thêm: Tiểu Luận Cái Đẹp Trong Nghệ Thuật, Tailieuxanh

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích