Bài Tập Về Diện Tích Hình Tam Giác Hình Thang Lớp 5, Tuần 19: Hình Thang

Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bàiLuyện tập tính diện tích hình thang

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 94

Bài 1 SGK trang 94

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là avà b, chiều caoh

a)a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b)(a = frac{2}{3}m;{mkern 1mu} {kern 1pt} b = frac{1}{2}m;{mkern 1mu} {kern 1pt} h = frac{9}{4}m)

c)a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m

Hướng dẫn giải:

a)Diện tích của hình thang đó là:

(frac{{(14 + 6) imes 7}}{2} = 70(c{m^2}))

b)Diện tích của hình thang đó là:

(frac{{left( {frac{2}{3} + frac{1}{2}}
ight) imes frac{9}{4}}}{2} = frac{{21}}{{16}} = 1,3125({m^2}))

c)Diện tích của hình thang đó là:

(frac{{(2,8 + 1,8) imes 0,5}}{2} = frac{{23}}{{20}} = 1,15({m^2}))

Bài 2 SGK trang 94

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng(frac{2}{3})đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Đang xem: Bài tập về diện tích hình tam giác hình thang lớp 5

Hướng dẫn giải:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(120 imes frac{2}{3} = 80left( m
ight))

Chiều cao củathửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích củathửa ruộng hình thang là:

(frac{{(120 + 80) imes 75}}{2} = 7500({m^2}))

7500m2gấp 100 m2: 7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số:4837,5 (kg)

Bài 3 SGK trang 94

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b) Diện tích hình thang AMCD bằng(frac{1}{3})diện tích hình chữ nhật ABCD.

*

Hướng dẫn giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy lớn DC,đáy bé bằng 3cm vàcó chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD.

Xem thêm: Khóa Học Nail Chuyên Nghiệp Nhất Tại Hà Nội, Khoá Học Nail (Học Để Mở Tiệm Hoặc Thi Lấy Bằng)

b) Ghi chữ S vào ô trống:

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:AB × AD = 9 × AD

Diện tích hình thang AMCD bằng:

(frac{{(DC + AM) imes AD}}{2} = frac{{(9 + 3) imes AD}}{2} = 6 imes AD)

Ta có:(frac{{6 imes AD}}{{9 imes AD}} = frac{6}{9} = frac{2}{3})

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng2/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tập chung trang 95

Bài 1 SGK trang 95

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a)3cm và4cm

b)2,5m và1,6m

c) (frac{2}{5})dm và(frac{1}{6}) dm.

Xem thêm: phương pháp chứng minh trong văn nghị luận

Hướng dẫn giải:

a)Diện tích tam giác vuông là:

(frac{{3 imes 4}}{2} = 6:(c{m^2}))

b)Diện tích tam giác vuông là:

(S = frac{{2,5 imes 1,6}}{2} = 2:({m^2}))

c)Diện tích tam giác vuông là:

(S = frac{{frac{2}{5} imes frac{1}{6}}}{2} = frac{1}{{30}}:(d{m^2}))

Bài 2 SGK trang 95

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

*

Hướng dẫn giải:

Hình thang ABED có đáy nhỏ là AB và đáy lớn là DE, chiều cao AH.

Diện tích của hình thang ABED là:

(frac{{(2,5 + 1,6) imes 1,2}}{2} = 2,46:(d{m^2}))

Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH và bằng1,2dm

Diện tích của tam giác BEC là:

(frac{{1,3 imes 1,2}}{2} = 0,78:(d{m^2}))

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC số đề-xi-mét vuông là:

2,46 − 0,78 = 1,68(dm2)

Đáp số:1,68(dm2)

Bài 3 SGK trang 95

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối

*

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2đất?

b) Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2đất?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích