Bài Tập Về Các Định Luật Bảo Toàn Có Lời Giải, Bài Tập Các Định Luật Bảo Toàn Dạng 3

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

* PHƯƠNG PHÁP GIẢIDạng 1: Tính động lượng của một vật, một hệ vật.- Động lượng p của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là một đại lượng được xác định bởi biểu thức:

*

– Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms-1.- Động lượng hệ vật:

*
*

Dạng 2: Bài tập về định luật bảo toàn động lượngBước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sátBước 2: Viết biểu thức động lượng của hệ trước và sau hiện tượng.

Đang xem: Bài tập về các định luật bảo toàn có lời giải

Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ:

*

(1)Bước 4: Chuyển phương trình (1) thành dạng vô hướng (bỏ vecto) bằng 2 cách:+ Phương pháp chiếu+ Phương pháp hình học.* Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng:a. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) cùng phương, thì biểu thức của định luật bảo toàn động lượng được viết lại: m1v1+ m2v2 = m1v1″ + m2v2″Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển động.- Nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0;- Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương đã chọn thì v b. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) không cùng phương, thì ta cần sử dụng hệ thức vector:

*

và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào các tính chất hình học để tìm yêu cầu của bài toán.

Xem thêm: Khóa Học Revit Structure Online, Khoá Học Revit Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu

c. Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng:- Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.- Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực- Thời gian tương tác ngắn.- Nếu

*

nhưng hình chiếu của

*

trên một phương nào đó bằng không thì động lượng bảo toàn trên phương đó.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp:a) v1 và v2 cùng hướng.b) v1 và v2 cùng phương, ngược chiều.c) v1 và v2 vuông góc nhauBài 2: Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500m/s thì nổthành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500√2 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu?Bài 3: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn một viên đạn khối lượng mđ = 2,5kg. Vận tốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn.

Xem thêm: Gợi Ý Các Khóa Học Về Tài Chính Online, Khóa Học Online

lingocard.vn tài liệu để xem chi tiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập