Bài Tập Về Bất Phương Trình Bậc 2 Nâng Cao, Bất Phương Trình Bậc Hai

Đang xem: Bài tập về bất phương trình bậc 2 nâng cao

*

4 trang

*

trường đạt

*
*

3873

*

3hướng dẫn

Xem thêm: Tìm Nghiệm Của Phương Trình Lượng Giác Trong Khoảng Đã Cho

Bạn đang xem tài liệu “Bài tập ôn Đại số 10 nâng cao chương 4”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Lời Nói Đầu Đồ Án Chi Tiết Máy 2019, Đồ Án Cơ Khí

BT Ôn ĐS 10 NC Ch 41/ CMR: a) với a+b=1Chứng minh rằng 2/ Cho a, b, c >0. CMR (a+1) (b+1) (a+c) (b+c) 16 abc. 3/ CMR v ới a>0, b>0, c>0, ta có: . 4/ Chứng minh 5/. Cho a,b,c dương , CMR 6/ Chứng minh: 7/ Chứng minh rằng : 8/ Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xảy ra khi nào? 9/ Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: . Đẳng thức xảy ra khi nào? 10/ Cho x,y,z là những số dương chứng minh 11/ Chứng minh: a2( 1 + b2) +b2( 1 + c2) + c2( 1 + a2) ³ 6abc 12/ Cho x, y, z, > 0 thỏa mãn x + y + z = 1. CMR 13/ Cho a, b, c, > 0 sao cho a + b + c = abc CMR 14/. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: với 15/ Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số với . 16/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của với 17/. Cho . Tim x để y đạt GTNN. 18/ Cho x, y, z, là ba số dương thỏa mãn x2 + y2 + z2 = 1 . Tim giá trị nhỏ nhất cuủa biểu thức 19/. Xét dấu các biểu thức f(x) = (2x – 1)(5 -x)(x – 7) ; g(x)= h(x) = -3×2 + 2x – 7 20/ Giải bpt a/ b/ .21/ Giải bất phương trình 22/ Giải bất phương trình: a) b) 23/ Giải bất phương trình: a). b). 24/ Tìm nghiệm nguyên thỏa hệ bpt sau : 25/ Giải bpt a) > 0 b) –x2 + 6x – 9 > 0; 26/ Giải bất phương trình a) . b) 27/ Giải hệ bất phương trình saua) . b) 28/ Giải bpt : 29/ Giải các bất phương trình sau:b). b). 30/ Giải các bất phương trình sau: a). b). 31/ Giải hệ bpt sau: 32/. Giải bất phương trình : 33/ Giải các phương trình và bất phương trình sau:1. x – 2. 3. 4. 34/ Giải các phương trình và bất phương trình sau:1. x – 2. 3. 4. 35/ Giải bất phương trình: 36/ Giải hệ bất phương trình sau6 . 37/ Giải bất phương trình: . 38/Giải phương trình 39/ Xác định miền nghiệm của hệ bpt: 40/ Cho phương trình: -x2 + 2 (m+1)x + m2 – 7m +10 = 0.a/ CMR phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.b/ Tìm m để PT có 2 nghiệm trái dấu. 41/ cho phương trình mx2 – 2(m-2)x +m – 3 =0.a/ Tìm m để phương trình có 2 nghiệm.b/ Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2: x1 + x2 + x1. x2 2. 42/ Cho phương trình: a) Tim m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt. b) Tìm m. để phương trình có hai nghiệm trái dấu. c) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt. 43/ Cho tam thức bậc hai: f(x) = –x2 + (m + 2)x – 4. Tìm các giá trị của tham số m để:a). Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt .b). Tam thức f(x)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình