Những Bài Tập Vba Excel Có Lời Giải, Bài Tập Excel Nâng Cao Có Lời Giải

Example:Source:A1= “It is going to cost “A2= “$1000.00” (A2 is formatted to underline value)Destination: (desired result)B2= “It is going to cost $1000.00” (A2 value is still underlined)Đề bài có thể tóm gọn lại như sau:Trên cột ta có những dòng thuyết minh & dưới nó là những con số đã được định dạng bằng nhiều cách khác nhau để fân biệt như chữ in nghiên, chữ số được tô đậm hay Font có màu đỏ,. . . . Macro có nhiệm vụ: Hễ dòng nào có số thì ô bên fải liền kề cần được mang nội dung cũa ô trên ô có số & bản thân số của ô đang xét; Mặt khác định dạng ô giống với ô mang số liệuChúc thành công

Đang xem: Bài tập vba excel có lời giải

TT|Tên bài|Tại|Diễn giải01|Bài tập 01|#1|Nối chuỗi & định dạng02|Bài tập 02 | #11|Thống kê số lần lặp03|Bài tập 03|#19|Trích lọc danh sách theo năm04|Bài tập 04|#27|Thêm dòng theo số liệu tháng – năm05|Bài tập 05|#31|Tổng hợp số liệu hoạt động theo từng kỳ (tháng)06|Bài tập 06|#73|Ghí chú ngày có chi fí lớn nhất trong từng tháng khảo sát07|Bài tập 07|#84|Thêm dòng tính tổng, sau khi đã thống kê số liệu08|Bài tập 08|#103|Kẻ dòng, viền khung & format báo cáo hoàn chỉnh09|BT Fần B|#206|(Ở đây có bảng liệt kê riêng)
Rất mong các bạn ủng hộ & hỗ trợ tối đa.!

*

Excel Công Cụ Tuyệt Vời Của BạnThành viên tiêu biểu

*

Xem thêm: Top 2 Khóa Học Làm Đồ Ăn Vặt Tại Hà Nội, Lớp Học Nấu Ăn Vặt Nổi Tiếng Hà Nội

Sub Bai1() = & ” ” & Format(, “Currency”).Characters(Len() + 2, Len() – Len() + 3).Font.Underline = 2End Sub

*

Giống ở đây có nghĩa là:– A2 format chữ đậm thì kết quả cũng chữ đậm– A2 format màu đỏ thì kết quả cũng màu đỏ- A2 dùng font gì thì kết quả dùng font đó– A2 đang đặt cỡ chữ bao nhiêu thì kết quả cũng cỡ chữ bấy nhiêuvân vân…Bài của bạn chỉ mới GẠCH CHÂN… mà là bạn cố tình gạch chân thôi cứ không phải “theo” format của A2Không biết bạn có hiểu không nhỉ?————-Sư phụ HYen17 cũng nên cho file giả lập (cả kết quả giả lập) lên cho dễ thí nghiệm sư phụ à!
Đề bài có thể tóm gọn lại như sau:Trên cột ta có những dòng thuyết minh & dưới nó là những con số đã được định dạng bằng nhiều cách khác nhau để fân biệt như chữ in nghiên, chữ số được tô đậm hay Font có màu đỏ,. . . . Macro có nhiệm vụ: Hễ dòng nào có số thì ô bên fải liền kề cần được mang nội dung cũa ô trên ô có số & bản thân số của ô đang xét; Mặt khác định dạng ô giống với ô mang số liệuChúc thành công!

Xem thêm: Thể Tích Hình Chóp Cụt? Công Thức Tính Thể Tích & Diện Tích Hình Chóp Cụt Vuông

Chú cho cháu xác nhận chút về đề bài: 1 -“ô trên ô có số” vậy nếu ô đầu tiên trong mảng là số thì sẽ lây ô trên là ô nào?2 – “định dạng ô giống với ô mang số liệu”là định dạng của cả 1 Cell phải không ạ?Cảm ơn chú!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel