Bài Tập Tình Huống Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Kế Toán Công)

… xây dựng đa vào sử dụng đồng thời ghi tăng nguồn HTTSCĐ42 Phần II: Thực tế công tác kế toán tại viện công nghiệp giấy XenluyloI. Đặc điểm chung của viện công nghiệp giấy Xenluylô1.1 … viện giấy đèu thực hiện theo kế hoạt của nhà nớc giao. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng, viện công nghiệp giấy hoạt động dới sự chỉ đạo của bộ công nghiệp nhẹ. Năm 1995 viện là thành … liên quan đén sự phát triển của nghành giấy.

Đang xem: Bài tập tình huống kế toán hành chính sự nghiệp

– Tham gia đào tạo đội ngu cán bộ công nhân kỹ thuật của nghành giấy thẩm định các dự án công nghệ giấy. Viện công nghiêp giấy Xenluylô là…

*

… quy định4. Chi phí điện, nước phải trả 30.000.000 đ17 BÀI TẬPKẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPHà nội, 20111 14. Xuất quỹ tiền mặt thanh toán: Trả nợ người bán: 21.000.000 đ. Nộp cấp trên 10.000.000 … không hoàn thành đơn đặt hàng bằng TM.Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ KTPS2. Lập sổ Cái TK 465 Bài số 13: Hạch toán các khoản thuTrích tài liệu kế toán ở một đơn vị HCSN có các nghiệp vụ … đYêu cầu:1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh2. Lập sổ Cái của TK 152 Bài số 4: Hạch toán TSCĐ hữu hìnhCác nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:1. Rút dự toán chi dự án mua 1 ô tô…

*

… cấp theo dự toán là 3.200.000, số còn lại bổ sung từ thu đào tạo cho nguồn kinh phí hoạt động.8. Ngày 30/9 Rút TGKB về quỹ tiền mặt 36.800.000 – 2 -BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP========================Bài … năm trước đã nhận là 1.350.000, kết dư ngân sách của kinh phí hoạt động kết chuyển sử dụng năm nay. Bài tập tổng hợp 1:A. Tài liệu tại một đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động kinh doanh … Chi thanh lý TSCĐ sự nghiệp bằng tiền mặt: 390III. Quyết toán tài chính về nguồn thu sự nghiệp, chênh lệch thu, chi kinh doanh:1. Bổ sung kinh phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp đào tạo la…

*

*

… 27CóTK4312 13,5CóTK4313 13,5CóTK4314 13,5 – 26 -2. Lập bảng cân đối tài khoảnBÀI GIẢI KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bài 2.1:1. Định khoản:-4/2: Nợ TK111/CóTK46121(nguồn KP thường xuyên) 100- … Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ trên2. Mở và ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, sổ cái TK 465, TK 635 Bài 7.5:A. Cho tài liệu tại một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu như sau (đvt: … phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng. 4. Lập báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.Biết rằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (CPSXKD dở dang cuối kỳ) là 100 triệu đồng. Bài tập tổng hợp…

*

… CHƯƠNG 2KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Câu hỏi:   !)*'*!=>C&RJCH%J … +~%~Oz>*%yOS(,III? :%~!{IIIIOz%z&~Oy0IIIII Bài tập: Bài 2.1 !”#$!%&!'!%!'( … OB2&.2”)S0,IIw(IIIw”A”R3O9?IIw2”)G'S#III10.C1A'BBBW:x3O”A'GS Bài tập: Bài 6.1)9+JG '*01!03(444!5(I….
… TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Câu hỏi: 1. Đối tượng áp dụng kế toán Hành chính sự nghiệp? 2. Trình bày đối tượng kế toán hành chính sự nghiệp? 3. Phân tích nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp? 4. … đối với kế toán Nhà nước)?7. Trình bày các nguyên tắc tổ chức kế toán hành chính sự nghiệp? 8. Trình bày các hiểu biết cơ bản về kỳ kế toán? Kỳ kế toán trong kế toán hành chính sự nghiệp? 9. … trong kế toán hành chính sự nghiệp? 10. Trình bày khái niệm, nội dung cơ bản, nguyên tắc lập chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp? 11. Nêu các cách phân loại chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp…
… (lái xe & phụ xe) 1.

Xem thêm: Bảng Excel Tính Khối Lượng Bê Tông Các Hạng Mục Hay Nhất, Bảng Excel Tính Khối Lượng Bê Tông Móng

584.000 Bảo dưỡng nội bộ 293.000 Quảng cáo 88.000  Các bài tập tình huống Kế toán quản trị I năm học 2 014 1 Bài tập tình huống 01 MCGILL GARDENERS …  Các bài tập tình huống Kế toán quản trị I năm học 2 014 12 Bảng 2: Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán Năm 2 014 Doanh thu $3.000.000i Trừ: Giá vốn hàng bán (định mức)ii 1. 980.000 … một khoản cho vay của phòng khám.  Các bài tập tình huống Kế toán quản trị I năm học 2 014 3 Bài tập tình huống 02 Tonya Martin, CMA, kế toán trưởng của chi nhánh Parts của công ty…
… được một kết tủa keo đem sấy khô được 7,8g. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M là A. 0,6 lít và 1,4 lít B. 0,6 lít và 1,9 lít C. 0,8 lít và 1,4 lít D. 600ml và 1 lít Câu 17: Hoà tan 10,8g Al trong một … và 2M KOH Câu 11: phải thêm V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 10 ml dung dịch HCl 0,1M để được một dung dịch có pH =7. Vậy V bằng bao nhiêu. A.10ml B.20ml C.5ml D.25ml Câu 12: Trộn 250ml dung … dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ trong 100ml X, còn nếu dùng 550ml NaOH trên thì kết tủa chỉ còn một chất màu nâu đỏ. Tính nồng độ 2 ion dương lần lượt là A. 0,1 và 2M B. 2M và 1M C. 0,1M và 0,2M…
… () khi cân bằng. Xét trạng thái cân bằng của hòn bi. Bài 270 BÀI TẬP TỰ LUẬN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 PHẦN TĨNH HỌC 1 Bài 2 01 Đầu C của một thanh nhẹ CB được gắn vào bức tường đứng … kính R 1 , R2 (R 1 > R2) trọng lượng P 1 , P2 (P 1 >P2) tựa vào nhau và cùng được treo vào điểm O nhờ hai dây OA 1 , OA2 (hình). Biết OA 1 + R 1 = OA2 + R2 = R 1 + R2. … = 300. Tìm độ lớn Fkhi vật được kéo lên đều và khi vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2. Bài 216 Một vật có trọng lượng P = 10 0 N được giữ đứng yên trên mặt phẳng…
… lò xo b. Công của lực ma sát tác dụng lên vật kể từ lúc đầu đến lúc m bắt đầu trượt. BÀI TẬP TỰ LUẬN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 PHẦN TĨNH HỌC 2 Bài 27 1. Thanh AB đồng nhất, trọng lượng P dựa … nhanh dần đều với gia tốc 1m/s 2 . Lấy g = 10m/s 2 . Bài 317 Một lò xo có chiều dài l1 = 21 cm khi treo vật m1 = 100 g và có chiều dài l 2 = 23 cm khi treo vật m 2 = 300g. Tính công cần thiết … Hình 109 Bài 28 4 Giải lại bài 28 3 khi thay bè bằng toa goòng chuyển động trên đường ray. Bỏ qua ma sát. Bài 28 5 Một vật khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v0 = 10m/s….
… End-course revision Banking Academy Faculty of English for Banking & Finance CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN MÔN: ANH VĂN I. Word form: 1. “Creditor” in Direct debit method is the same as “…originator….” … những người biết rằng anh ta sẽ nhận được khoản thanh toán theo như các điều khoản ghi trong thư tín dụng, đó là các lợi ích tới người mua. Anh ta (nhà xuất khẩu) biết việc thanh toán sẽ chỉ được … hạn mức tín dụng 1 triệu USD cho 1 trong các NH đại lý này, các ngân hàng thuộc các nước có nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu than đá. NH X sẽ thực hiện thanh toán ngay cho NH đại lý tại nước có…
… khoản các nghiệp vụ trên Bài 26: Trích Số dư 1 số TK ở 1 đơn vị HCSN như sau : ( đơn vị tính : 1.000 đ )14 16 BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bài 1: Đơn vị X trong kỳ có các nghiệp vụ … tính toán các khoản khấu trừ.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.Biết rằng đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất VL theo PP nhập trước xuất trước.13 Bài 5: Một đ/vị hành chánh sự nghiệp … báo có Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và mở sơ đồ TK 112. Bài 4 : Có số liệu cuả 1 đ/vị hành chánh sự nghiệp X (đ/vị tính 1000 đ) 1. Rút dự toán ngân sách chuyển khoản mua…

Xem thêm: cách phòng tránh virus máy tính tin học 9

… các nghiệp vụ.2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức sổ “Nhật ký chung”.3. Trường hợp phát sinh các khoản viên chức nợ đơn vị phải thanh toán khấu trừ lương thì hạch toán thế nào?BÀI … 341).3. Tại đơn vị F các nghiệp vụ được hạch toán thế nào?BÀI TẬP 5.10Tài liệu cho tại đơn vị HCSN Y năm tài chính N (đơn vị: 1000đ):1. Nhận thông báo về DTC hoạt động năm tài chính 3.960.000.2. … Quyết toán hoàn thành cho NEU. Quyết toán hoàn thành chỉ rõ có một phần khối lượng với giá trị dự toán trước thuế 80.000 không thực hiện.8. Ngày 31/3/N, NEU làm thủ tục rút KP XDCB để thanh toán…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập