Bài Tập Tiếng Anh Về Too Và Enough, Bài Tập Về Cấu Trúc Enough Kèm Đáp Án Chi Tiết

Too và enough là hai cấu trúc được dùng rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhien vẫn có nhiều người chưa thông thạo cách dùng của chúng. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức đầy đủ nhất về cách dùng, cấu trúc và bài tập của Too và Enough.

Đang xem: Bài tập tiếng anh về too và enough

hướng dẫn Now: Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

*

Cách dùng, cấu trúc enough, too to

Chia sẻ cấu trúc, cách dùng enough, too to và bài tập

Cách dùng của Too

Too có nghĩa là quá. Too thường đứng trước Tính từ (Adjective) và Trạng từ (adverb) để biểu thị tình trạng vượt quá sự mong đợi.

Một số cấu trúc Too to:

S + be + Too + Adjective/Adverb + For… Somebody… to do something…: Quá… để ai đó làm việc gì đó.

E.g:

This shirt is too large for him to wear. (Cái áo này quá rộng để anh ta mặc).This milk is too sweet for her to drink. (Sữa này quá ngọt để cho cô ấy uống).He runs too fast for me to catch up. (Anh ấy chạy quá nhanh để tôi có thể bắt kịp).It is too sweet for a tea. (Trà quá ngọt).S + be + Too + Adjective/Adverb + that Somebody can/could not do something: Quá… để ai đó không thể làm gì đó.

E.g:

The test is too difficult that she can not finish it. (Bài kiểm tra quá khó tới nỗi cô ấy không thể hoàn thành nó).This car is too old that he can not drive it. (Chiếc xe hơi đó quá cũ tới nỗi anh ấy không thể lái).He runs too fast that I can not catch up. (Anh ấy chạy quá nhanh tới nỗi tôi không thể bắt kịp).

Lưu ý: Cấu trúc này thường ở dạng phủ định và cách dùng giống với cấu trúc So + Adjective + that + Clause.

Enough

Cách dùng của EnoughEnough được dùng với nghĩa là đủ và đứng trước danh từ, nhưng lại đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

E.g:

This tea is hot enough for me to drink. (Trà không đủ nóng cho tôi để uống).

She shouldn’t get married yet. She’s not old enough. (Cô ấy không nên đám cưới. Cô ấy chưa đủ lớn).

I didn’t have enough time to finish the tasks. (Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập).

Yesterday, I got home late so I didn’t sleep enough. (Hôm qua, tôi về nhà trễ vì thế tôi không ngủ đủ).

Hoặc trong một số câu giao tiếp thông dụng với nghĩa là đủ rồi:– That is enough!– It is enough!– Enough is enough! (Cái gì cũng có giới hạn của nó: Thành ngữ).

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Bài Văn Lập Luận Chứng Minh Lớp 7, Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 7

Cách dùng enough cũng khá đơn giản phải không các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ một số điểm như sau:

Enough mang ý nghĩa là đủ, đứng trước danh từ và sau tính từ hoặc trạng từ.Được sử dụng trong các câu hội thoại thông dụng và thành ngữ.

Bên cạnh đó thì enough có một số cấu trúc rất đặc biệt mà mình sẽ chia sẻ trong nội dung tiếp theo. Chắc chắn sẽ là những cấu trúc quan trọng và thường được sử dụng nên các bạn nhớ lưu ý nhé.

 Cấu trúc enough(not) Enough … for somebody/ something: đủ (không đủ)… cho ai/vật gì đó.

E.g:

I haven’t got enough money for the ticket. (Tôi không có đủ tiền để mua vé).He wasn’t prepair enough for the test. (Anh ta chưa chuẩn bị đủ cho bài thi).(not) Enough… to do something: đủ (không đủ)… để làm điều gì.

E.g:

I haven’t got enough money to buy the ticket. (Tôi không có đủ tiền để mua vé).He wasn’t experienced enough to teach English. (Anh ta không đủ kinh nghiệm để dạy tiếng Anh).Teacher spoke clear enough for us to understand (Thầy giáo nói rõ ràng để chúng tôi có thể hiểu được).

Lưu ý: Bạn có thể dùng kết hợp (not) Enough … for somebody/ something to do something

Ex: She is beautiful enough for him to fall in love with her. (Cô ấy đủ xinh đẹp để anh ấy yêu mà).

Để phân biệt rõ cách dùng too và enough, các bạn luyện tập một số bài tập về too và enough dưới đây nhé!

*

Cách dùng, cấu trúc enough, too to

hướng dẫn Now: Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

Bài tập về Too và enough

Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu:

(tall) He wasn’t ………….. to become a flight attendant.(busy) I’m afraid I’m …………. to talk you now.(good) The paper isn’t …………..(patience) I haven’t got …………. to be a teacher.(late) It’s 10 pm. It’s …………. to the cinema.(enough) She couldn’t run …………. to catch the bus.(warm) It’s not …………. to go out.(chairs) We don’t have …………. for all students here.(busy) She’s …………. trying to come up in our party tonight.(people) We have …………. to form three groups.(young) Jim is …………. to drive motorcycle.No more workouts. That’s …………. for today.(flour) There isn’t …………. to make fifty loads of bread.(far away) We were …………. to heard what he was saying.(dark) The forest is …………. that he can’t see anything.(English) He doesn’t know …………. to talk to foreigner.(food and drink) There was …………. for about twenty people.(hot) The tea is …………. for me to drink.(big) Is this box …………. for all those things?(shy) I’m …………. to talk to him.

Đáp án

He wasn’t tall enough to become a flight attendant.I’m afraid I’m too busy to talk you now.The paper isn’t good enough.I haven’t got enough patience to be a teacher.It’s 10 pm. It’s too late to the cinema.She couldn’t run fast enough to catch the bus.It’s not warm enough to go out.We don’t have enough chairs for all students here.She’s too busy trying to come up in our party tonight.We have enough people to form three groups.Jim is too young to drive motorcycle.No more workouts. That’s enough for today.There isn’t enough flour to make fifty loads of bread.We were too far away to heard what he was saying.The forest is too dark that he can’t see anything.He doesn’t know enough English to talk to foreigner.There was enough food and drink for about twenty people.The tea is too hot for me to drink.Is this box big enough for all those things?I’m too shy to talk to him.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 66, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 66, 67 Sgk Toán 4

Thông qua bài viết chia sẻ về cấu trúc, công thức và cách dùng của too và enoug, cũng như bài tập vận dụng cụ thể. Mình hi vọng các bạn đã có thể sử dụng tốt hai cấu trúc này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập