bài tập thuế gtgt được khấu trừ

Đang xem: Bài tập thuế gtgt được khấu trừ

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp có lời giải. Cách tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, cách tính thuế GTGT theo pp trực tiếp. Cách xác định giá tính thuế GTGT…

I. Bài tập tính thuế GTGT theo pp Khấu trừ:

Bài tập 1:
– Công ty kế toán Thiên Ưng xuất bán 1 máy tính xách tay VAIO cho khách hàng, giá bán đã có thuế GTGT là 11.000.000 đ. Thuế suất thuế GTGT là 10%

Yêu cầu: Xác định giá chưa thuế GTGT của máy tính.
 
Hướng dẫn giải:
– Công thức tính giá chưa thuế:
Giá bán chưa có thuế  =  Giá bán đã có thuế (1 + % thuế suất)
=> Giá bán chưa có thuế = 11.000.000 / (1 + 10%) = 11.000.000 / (1 + 0,1) =  10.000.000đ
 
Bài tập 2:
– Công ty A xuất bán 10 chiếc máy tính ACER cho Công ty Hải Nam, với giá bán 10.000.000/ chiếc. (chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
– Nhân dịp khai trương công ty đã giảm giá hàng bán (chiết khấu thương mại) 5%.

Yêu cầu: Xác định giá tính thuế GTGT của lô hàng để viết hóa đơn.
 

*

Hướng dẫn giải:
– Giá tính thuế của 1 máy tính sau khi giảm giá:
= 10.000.000 – (10.000.000 x 0,05 ) = 9.500.000đ
 
=> Giá tính thuế GTGT của lô hàng 10 chiếc:
= 9.500.000đ x 10 = 95.000.000đ

=> Thuế GTGT =  95.000.000đ x 10% = 9.500.000
 
Sau khi xác định được giá tính thuế, các bạn lập hóa đơn GTGT. Chi tiết các bạn xem thêm: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại
 
Bài tập 3:
– Công ty Kế toán Thiên Ưng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng kỳ có phát sinh như sau:
– Xuất bán hàng hóa số lượng 100 sản phẩm, giá chưa thuế là 150.000/1sp. Thuế GTGT 10%
– Nhập hàng hóa số lượng 60 sản phẩm, Tổng giá trị đã có thuế GTGT 10% là: 6.600.000  (Đủ điều kiện khấu trừ).
Yêu cầu: Tính số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải:

Cách tính số tiền thuế GTGT phải nộp theo pp Khấu trừ:

Số tiền thuế GTGT phải nộp   =  Số tiền thuế GTGT đầu ra   –  Số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Trong đó:

a, Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT.

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT   =  Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra  x  Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đó
-> Số tiền thuế GTGT đầu ra = (100 x 150.000) x 10% = 1.500.000

Chú ý : Nếu đề bài cho là: Giá đã có thuế thì các bạn phải tách Giá tính thuế và tiền thuế ra nhé (Cách tính theo như Bài tập 1)

b, Số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (Lưu ý: Là phải được khấu trừ nhé)

– Vì đề bài cho giá thanh toán là giá đã có thuế nên ta phải tách như sau:
– Giá tính thuế = 6.600.000 / (1 + 10%) = 6.000.000

-> Số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 6.000.000 x 10% = 600.000

Như vậy:
Số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ =  1.500.000 –  600.000 = 900.000
 
Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Xem thêm: Tính Cách Con Người Mexico City: Ai Nổi Nóng, Kẻ Đó Thất Bại

II. Bài tập tính thuế GTGT theo pp Trực tiếp: 

Bài tập 1:
– Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai theo thuế GTGT theo pp trực tiếp trên doanh thu trong kỳ có phát sinh như sau:
– Xuất bán hàng hóa  số lượng 100 sản phẩm, giá chưa thuế là 150.000/1sp. Tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là: 1%.
– Nhập hàng hóa số lượng 60 sản phẩm, Tổng giá trị đã có thuế GTGT 10% là: 6.600.000 (Vì mua hàng của công ty kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ nên có thuế là 10%)

Yêu cầu: Tính số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải:

Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp  =  Doanh thu   x   Tỷ lê %
TRONG ĐÓ:

1. Tỷ lệ %  để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:
 – Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
 – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 – Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 – Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Chi tiết từng ngành nghề hoạt động xem tại đây:
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Chuyên Nghiệp Dành Riêngcho Người Đi Làm

2. Doanh thu  để tính thuế GTGT trên doanh thu quy định như sau:
– Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

-> Như vậy sẽ phải lấy toàn bộ Doanh thu trên các hóa đơn bán ra để nhân với tỷ lệ % (Không được trừ số thuế GTGT đầu vào nếu có)

Kết luận:
Số thuế GTGT phải nộp = (100 x 150.000) x 1% = 150.000

– Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.
 
Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp thì Công ty không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập