Mẫu Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Tỷ Giá Hối Đoái, Tailieuxanh

Các bài tập này do mình tự giải nên dĩ nhiên sẽ không tránh được cái sai sót. Hi vọng đóng góp của mình sẽ có ích cho bạn.

Đang xem: Bài tập thanh toán quốc tế tỷ giá hối đoái

*

Xem thêm: Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì ? Cách Tính Tỷ Lệ Bản Đồ ? Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Lớp 4 Tỉ Lệ Bản Đồ

*

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 31 Luyện Tập Trang 40, Bài 31 : Luyện Tập

BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. HUỲNH BÁ HỌC 1/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Họ và tên: Huỳnh Bá Học Lớp: CĐ QTVP K32C GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN:Câu 1. Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng niêm yết giá như sau: USD/VND: 17.650 – 71 GBP/USD: 1,6568 – 00 AUD/USD: 0,7894 – 24 USD/JPY: 114,81 – 00 EUR/USD: 1,2692 – 12 Chỉ ra tỷ giá mà ngân hàng sẽ áp dụng khi khách hàng muốn: a) Mua USD bằng VND b) Bán EUR lấy USD c) Bán USD lấy EUR d) Bán JPY lấy USD e) Bán GBP lấy USD f) Bán USD lấy AUD. BÀI GIẢI a) Khách hàng: Mua USD bằng VND → Ngân hàng: Bán USD mua VND; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 17.671. b) Khách hàng: Bán EUR lấy USD → Ngân hàng: Mua EUR bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2692. c) Khách hàng: Bán USD lấy EUR → Ngân hàng: Mua USD bán EUR; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,2712. d) Khách hàng: Bán JPY lấy USD → Ngân hàng: Mua JPY bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY = 115,00. e) Khách hàng: Bán GBP lấy USD → Ngân hàng: Mua GBP bán USD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,6568. f) Khách hàng: Bán USD lấy AUD → Ngân hàng: Mua USD bán AUD; Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD = 0,7924.Câu 2. Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng yết giá như sau: USD/VND: 16.850 – 71 USD/JPY: 114,81– 00 GBP/USD: 1,6568 – 00 EUR/USD: 1,2248 – 98 AUD/USD: 0,6894 – 24 Xác định tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau: a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND? b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD? c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR? d) Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD? e) Khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD? f) Khách hàng muốn bán 56.900 USD lấy AUD? BÀI GIẢI a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND Phân tích: Khách hàng bán VND mua 120.000 USD Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD Ngân hàng bán 120.000 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 16.871. Vậy khi khách hàng muốn mua 120.000 USD, số VND phải trả: 16.871 x 120.000 USD = 2.024.520.000 VND b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD Phân tích: Khách hàng bán 960.000 EUR mua USD Ngân hàng mua 960.000 EUR bán USD Ngân hàng mua 960.000 EUR nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2248 Vậy khi khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD, số USD khách hàng có được: 1,2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR Phân tích: Khách hàng bán 92.500 USD mua EUR Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập