bài tập thẩm định tài chính dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.16 KB, 3 trang )

Đang xem: Bài tập thẩm định tài chính dự án

1
Dự án 01: NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÌ GÓI
1. CÁC DỮ LIỆU
 Kế hoạch đầu tư:
 Thiết bị:
 Công ty mua dây chuyền sản xuất của hãng Mitsui với giá mua là 536.000USD (người
bán chịu chi phí vận chuyển), thuế nhập khẩu là 10%, công ty trả 40% trị giá mua thiết
bị (bao gồm cả thuế), phần còn lại vay của ACB bằng VND để trả. Khoản vay sẽ được
trả trong 3 năm, trả đều cuối mỗi năm (gồm cả gốc và lãi), lãi suất 12%/năm.
 Thiết bị được khấu hao đều trong 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 750 triệu đồng.
 Ngoài ra công ty còn phải chịu chi phí lắp đặt và chạy thử là 620 triệu đồng.
 Công suất của dây chuyền là 10.200 tấn/năm.
 Nhà xưởng: tổng trị giá là 4.081 triệu đồng, khấu hao đều trong 10 năm.
 Tỷ giá: 15.570VND/USD.
 Kế hoạch kinh doanh:
 Chi phí hoạt động:
 Biến phí trên 1 tấn sản phẩm:
– Nguyên vật liệu chính (gồm VAT 10%): 3,8 triệu
– Nguyên vật liệu phụ (gồm VAT 10%): 2,7 triệu
– Nhiên liệu (gồm VAT 10%): 0,4 triệu
– Đóng gói: 0.5 triệu
– Nhân công: 0,5 triệu
– Chi phí kinh doanh: 0,3 triệu
 Chi phí gián tiếp bình quân 1 năm chưa tính khấu hao là: 3,2 tỷ đồng.
 Vốn lưu động thường xuyên hàng năm chiếm bình quân bằng 22% tổng biến phí. Doanh
nghiệp sẽ vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu về VLĐ với lãi suất là 10%/năm.
 Doanh thu dự kiến:
 Trọng lượng: 75gr/gói mì, giá bán buôn bình quân là 720 đồng/gói đã gồm VAT 10%.
 Dự kiến năm thứ nhất sản suất và tiêu thụ đạt 70% công suất, năm thứ hai đạt 80%, và từ
năm thứ 3 trở đi đạt 90% công suất.

 Mì vụn thu hồi là 3% sản lượng, đơn giá bán bình quân là 3 triệu đồng/ tấn mì vụn.
 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.
2. YÊU CẦU
 Lập phương án tài chính dự án bao gồm:
 Bảng Theo dõi nợ vay ngân hàng qua các năm.
 Bảng Khấu hao, Chi phí sản xuất (bao gồm cả lãi vay vốn lưu động và lãi vay vốn đầu
tư), và Doanh thu từng năm của dự án với vòng đời dự án là 5 năm.

2
 Bảng Lợi nhuận của dự án từng năm với vòng đời dự án là 5 năm.
 Bảng Dòng tiền của dự án, tính NPV và IRR (suất chiết khấu áp dụng là 18%).
 Bảng Kế hoạch nguồn trả nợ vay đầu tư cho ngân hàng, thể hiện nguồn trả từ dự án
(gồm khấu hao cơ bản phần vốn vay đầu tư thiết bị và 70% lời sau thuế nếu có) và số
vốn cần bổ sung để bảo đảm trả nợ (trong trường hợp nguồn trả không đủ).
 Xác định giá bán hoàn vốn đầu tư (NPV = 0) trong điều kiện số liệu dự kiến như trên. Qua đó nhận
xét về khả năng chịu đựng của dự án trước sự biến động của giá bán.
 Trong trường hợp các thông số ban đầu không thay đổi, đơn giá bán có thể giảm 20% đến tăng
10% so với giá bán dự kiến và tỷ lệ vay vốn dao động trong khoảng từ 40% đến 80%. Hãy tính
NPV và IRR của dự án. Qua đó rút ra nhận định về mối quan hệ giữa hiệu quả dự án với giá bán
và tỷ lệ vốn vay đầu tư.

Dự án 02: DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
1. CÁC DỮ LIỆU
 Kế hoạch đầu tư:
 Đội xe dự kiến là 30 chiếc xe Mercedes 15 chỗ ngồi, đơn giá 29.000USD/xe. Công ty
thanh toán 20%, phần còn lại được Sacombank cho vay. Thời hạn vay 5 năm với lãi suất
là 12%/năm tính bằng VNĐ, trả đều cuối mỗi năm (cả gốc và lãi). Đội xe dự tính sử
dụng trong 6 năm, giá trị thanh lý ước tính là 8.000USD/xe. Tỷ giá áp dụng khi mua xe
là 19.500VND/USD.
 Công ty thuê 2 khu đất tại Tp.HCM và Cần Thơ làm bến đậu và văn phòng công ty với

các chi tiết sau:
 Bến tại Tp.HCM thuê với giá 25 triệu/tháng, đặt cọc trước tiền thuê 3 năm, trả
tiền thuê hàng tháng, hết thời hạn thuê sẽ được trả lại tiền cọc. Công ty đầu tư
thành bến xe và văn phòng với chi phí 600 triệu.
 Bến tại Cần Thơ thuê với giá 15 triệu/tháng, đặt cọc trước tiền thuê 1 năm, trả
tiền thuê hàng tháng, hết thời hạn thuê sẽ được trả lại tiền cọc. Công ty đầu tư
thành bến xe và văn phòng với chi phí 200 triệu.
 Công ty đầu tư trang thiết bị hoạt động (bàn ghế, máy tính, phần mềm quản lý…) với
tổng trị giá 545 triệu đồng. Tài sản này cũng được khấu hao đều trong 6 năm.
 Chi phí chuẩn bị đầu tư và lập dự án, chi phí thành lập công ty là 350 triệu đồng.
 Công ty chi 600 triệu đồng đầu tư văn phòng bến bãi. Phần vốn đầu tư bến bãi còn thiếu
công ty được VIDB chi nhánh Tp.HCM đồng ý cho vay với lãi suất 11%/năm, thời hạn 4
năm, trả cuối các năm với số tiền phải trả cả gốc và lãi năm sau nhiều hơn năm trước
300 triệu.
 Kế hoạch hoạt động kinh doanh:
 Thông tin về doanh thu:

3
 Giá vé (đã gồm VAT 10%): 38.000đ/lượt/khách đón tại bến. Giá vé có thể biến động từ
25.000đ – 50.000đ.
 Trung bình mỗi đầu xe chạy 3 chuyến/ngày. Một năm bình quân chạy 345 ngày.
 Theo nguyên cứu tìm hiểu thị trường thì bình quân một chuyến tại Tp.HCM đi Cần Thơ
và ngược lại trung bình có 10 khách.
 Thông tin về chi phí:
 Đội xe và thiết bị đầu tư được khấu hao trong 6 năm.
 Tiền đóng bảo hiểm xe 2 chiều là 5.000.000đ/xe/năm.
 Chi phí xăng cho 1 chuyến đi là 14 lít cho năm thứ nhất, các năm sau mỗi năm tăng 5%
so với năm trước nhưng không tăng quá 18 lít/chuyến. Đơn giá xăng là 5.500đ/lít.
 Chi phí hao mòn bánh xe, dầu nhớt… bình quân là 50.000đ/chuyến.
 Chi phí bảo dưỡng định kỳ hàng tháng là 300.000đ/xe cho năm thứ nhất, các năm sau

mỗi năm tăng 15%. Mỗi năm bảo trì lớn là 1.800.000đ/xe cho năm thứ nhất, các năm sau
mỗi năm tăng 20%.
 Mỗi xe sẽ có 1 tài xế và 1 phụ xế. Lương cơ bản cho tài xế là 600.000đ/tháng/người, cứ
mỗi chuyến xuất bến tài xế được 20.000đ. Lương cơ bản cho phụ xe là
300.000đ/tháng/người, cứ mỗi chuyến phụ xe được 15.000đ.
 Lương Ban Giám Đốc và nhân viên điều hành là 14 triệu đồng/tháng.

Chi phí quản lý điều hành là 10 triệu đồng/tháng.

Ghi chú: các khoản chi phí được khấu trừ VAT 10% (trừ chi phí lương, khấu hao và
quản lý điều hành).
2. YÊU CẦU
 Phân tích các chỉ số điểm hòa vốn:
 Trong trường hợp các thông số như dự án nghiên cứu ban đầu, Hãy tính số lượng hành
khách bình quân của một chuyến xe để đạt điểm hòa vốn biến phí (doanh thu 1 chuyến =
biến phí 1 chuyến), và đạt điểm hòa vốn hoạt động (doanh thu 1 năm = tổng chi phí 1
năm), tính theo từng năm.
 Trong trường hợp các thông số như dự án nghiên cứu, Hãy tính đơn giá vé/hành khách để
đạt điểm hòa vốn biến phí (doanh thu 1 chuyến = biến phí 1 chuyến), và đạt điểm hòa vốn
hoạt động (doanh thu 1 năm = tổng chi phí 1 năm), tính theo từng năm.
 Phân tích hiệu quả tài chính dự án:
 Hãy tính hiệu quả tài chính dự án (NPV, IRR) của dự án, được biết suất chiết khấu áp
dụng tính NPV là 20%/năm.
 Tính độ nhạy của NPV theo giá khi giá vé dao động từ 25.000đ – 50.000đ và số lượng
xe đầu tư của dự án dao động từ 20 xe – 70 xe.

Tài liệu liên quan

*

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính I – NHN0 & PTNT 83 380 0

*

Câu hỏi trắc nghiệm môn thẩm định tài chính dự án đầu tư 28 4 36

Xem thêm: Các Khóa Học Thương Mại Điện Tử Online Miễn Phí Giúp Bạn, Khóa Học Thương Mại Điện Tử Nuu

*

Bài tập thẩm định giá trị doanh nghiệp docx 11 3 31

*

BÀI TẬP NHÓM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – FIN102 12 5 96

*

bài tập thẩm định tài chính 3 706 7

*

Bài tập thẩm định dự án đầu tư 20 2 11

*

Bài tập tham khảo – Tài chính tiền tệ potx 47 1 2

*

Bài tập quản trị tài chính doc 26 1 0

*

Các thị trường tài chính lớn và các bài học giảm thiểu rủi ro thẩm định tài chính pdf 133 222 0

Xem thêm: Dẫn Chứng Nghị Luận Văn Học 12, 77 Dẫn Chứng Hay Nhất Nghị Luận Xã

*

Bài tập kế toán tài chính (có lời giải) 7 1 23

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập