Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Trang 80, Giải Bài 3 Trang 80 Sgk Hình Học 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng  có phương trình: 3x-2y = 0….

Đang xem: Bài tập phương trình đường thẳng lớp 10 trang 80

Đề bài

Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng (Delta ) có phương trình: 3x-2y-1 = 0.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm M (-2; 1) đến đường thẳng Δ là:

(displaystyle {d_{(M;Delta )}} = {{|3.( – 2) – 2.1-1|} over {sqrt {{3^2} + {2^2}} }} = {9 over {sqrt {13} }})

Khoảng cách từ điểm O (0; 0) đến đường thẳng Δ là:

(displaystyle {d_{(O;Delta )}} = {{|3.0 – 2.0-1|} over {sqrt {{3^2} + {2^2}} }} ={1 over {sqrt {13} }} )

lingocard.vn

*

Bình luận
Bài tiếp theo

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: giáo trình microsoft excel nâng cao

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

*

Gửi bài

Xem thêm: kiến thức bất phương trình lớp 8

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình