Bài Tập Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 14 : Are There Any

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is a picture of my room. Đây là tấm hình phòng mình. Are there any chairs in the room? Có nhiều chiếc ghế trong phòng không? Yes, there are.

Đang xem: Bài tập ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 14

Câu 1

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

*

Lời giải chi tiết:

1. a 2. b

Audio script

1. Peter: This is a picture of my living room. It”s large.

Mai: Are there any maps in the room?

Peter: Yes, there are two.

2. Mary: This is a picture of my bedroom.

Nam: Are there any sofas in the room?

Mary: No, there aren”t any.

Câu 2

Bài 5. Look, read and write(Nhìn, đọc và viết).

*

Câu 3

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

*

Lời giải chi tiết:

1. Yes, there are.

2. Yes, there are.

3. Yes, there are.

4. Yes, there are.

lingocard.vn

Bài 1. Look, listen and repeat(Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

*

a) This is a picture of my room.

Đây là tấm hình phòng mình.

Are there any chairs in the room?

Có nhiều chiếc ghế trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

2

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

*

Lời giải chi tiết:

a) Are there any maps in the room?

Có nhiều bản đồ trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Xem thêm: Diện Tích Việt Nam Và Trung Quốc Có Diện Tích Và Dân Số Lớn Nhất

b) Are there any sofas in the room?

Có nhiều ghế xô-pha trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

c) Are there any wardrobes in the room?

Có nhiều tủ quần áo trong phòng không?

No, there aren”t.

Không, không có.

d) Are there any cupboards in the room?

Có nhiều tủ chén trong phòng không?

No, there aren”t.

Không, không có.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Are there any maps in the room?

Có nhiều bản đồ trong phòng không?

No, there aren”t.

Không, không có.

Are there any sofas in the room?

Có nhiều ghế xô-pha trong phòng không?

No, there aren”t.

Không, không có.

Are there any wardrobes in the room?

Có nhiều tủ quần áo trong phòng không?

No, there aren”t.

Không, không có.

Có nhiều tủ chén trong phòng không?

No. there aren”t.

Không, không có.

Are there any beds in the room?

Có nhiều giường trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Are there any chairs in the room?

Có nhiều ghế trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Are there any posters in the room?

Có nhiều áp phích trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Xem thêm: Phương Trình Sản Xuất Ure Và Các Chất Thải Đặc, Công Nghệ Urea Hóa Lỏng Là Gì

*

Bình luận
Bài tiếp theo

*

Các bài liên quan: – Unit 14: Are there any posters in the room? – Có nhiều áp phích trong phòng không?

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

*

Gửi bài

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập