Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3 Phương Pháp Tính Giá, Bài Tập Phương Pháp Tính Giá

Tính giá xuất kho là nội dung trọng tâm của Nguyên lý kế toán chương 4. Có 3 phương pháp để tính giá xuất kho là bình quân gia quyền (BQGQ), FIFOthực thể đích danh. Nhưng phương pháp thực thể đích danh chúng ta chỉ tham khảo vì không ra bài tập, kể cả thi. Sử dụng bảng chữ T ở chương 3 sẽ hổ trợ nhiều cho các bài tập này.

Đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 phương pháp tính giá

Bài viết này mình sẽ không giới thiệu nhiều lý thuyết ngoài lề. Tập chung giải thích phương pháp tính cho các bạn là chủ yếu.

Phương pháp học

BQGQ cố địnhLà phương pháp đơn giản nhất của chương 4.

Xem thêm: Khóa Học Làm Video Clip – Khóa Học Dựng Phim Adobe Premiere Chất Lượng

Xem thêm: Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Tu Từ Từ Vựng Trong Tiếng Việt, Bài 2: Một Số Biện Pháp Tu Từ

Bạn chỉ cần hiểu công thức và áp dụng. Và chỉ tính giá xuất kho 1 lần duy nhất trong bài.BQGQ chuyển độngSử dụng chung công thức của BQGQ cố định, tuy nhiên rất dễ sai vì phải tính giá kho nhiều lần trong bài. Đây là phương pháp khó nhất (theo mình). Các bạn cần bình tỉnh giải từng nghiệp vụ đến hết bài. Làm khoảng 4 bài các bạn sẽ thấy không còn khó gì nữa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập