Bài Tập Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10 Nâng Cao, Chuyên Đề Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10

*

Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 43 trang 12 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho các điểm A, B, C trên trục Ox như hình:…

Đang xem: Bài tập hệ trục tọa độ lớp 10 nâng cao

*

Bài 44 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 44 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i) cho hai điểm M và N có tọa độ lần lượt là -5 và 3…

*

Bài 45 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 45 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i ) cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt -4, -5, 3. Tìm tọa độ điểm M trên trục sao cho…

*

Bài 46 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 46 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho a, b, c, d theo thứ tự là tọa độ của các điểm A, B, C, D trên trục Ox…

*

Bài 47 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho các vec tơ…

Xem thêm: 1 Khóa Học Tiếng Hàn Bao Nhiêu Tiền ? 1 Khóa Học Tiếng Hàn Bao Nhiêu Tiền

*

Bài 48 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 48 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(2;5), B(1;1), C(3;3)…

*

Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 49 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết M(x_1;y_1), N(x_2;y_2), P(x_3;y_3) là các trung điểm ba cạnh của một tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

*

Bài 50 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(0;-4), B(-5;6), C(3;2)…

*

Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có A(-1;1), B(5;-3), đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C.

Xem thêm: Nêu Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Một Đoạn Thơ Bài Thơ, Bài Thơ

*

Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 52 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai điểm phân biệt A(x_A;y_A) và B(x_B;y_B). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu MA = kMB. Chứng minh rằng

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập