Bài Tập Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Lớp 9, Bài Tập Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế

*

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ

*

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2. Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Đang xem: Bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế lớp 9

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2. Cho hệ phương trình:…

*

Bài 12 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

*

Bài 13 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

*

Bài 14 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế:

*

Bài 15 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình

*

Bài 16 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Tính Casio Fx 580Vnx, 570Vn Plus, 570Es Plus

*

Bài 17 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Tiến Độ Bằng Excel Kèm Hướng Dẫn Chi Tiết

*

Bài 18 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình

*

Bài 19 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình