bài tập excel về bán hàng

NỘI DUNG

Kiến thức Excel Cơ bản cho người mới1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG2. HÀM LOGIC3. HÀM NGÀY THÁNG4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾUCác bài tập về hàm Excel cơ bảnEXCEL NÂNG CAO VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL HÀM EXCEL LỒNG NHAUBÀI TẬP VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL ỨNG DỤNG TRONG CÔNG VIỆCVideo bài giảng online kèm bài tập thực hành – Tự học Excel từ cơ bảnMiễn phí phần mềm Quản lý bán hàng nội bộ bằng ExcelTổng hợp Giáo trình – Tài liệu tự học Tin học Văn PhòngQuà tặng miễn phí File quản lý kho bằng Excel

Đang xem: Bài tập excel về bán hàng

DOWNLOAD TRỌN BỘ BÀI TẬP EXCEL Ở CUỐI TRANG

>> Tham Khảo <<

Khóa Học Excel Tại Nhà

Khóa học Tin Học Văn Phòng HCM Tại Nhà

Kiến thức Excel Cơ bản cho người mới

1.

Xem thêm: Khóa Học Tình Yêu – Tâm Lý Học Tình Yêu Và Hôn Nhân

Xem thêm: nêu dàn ý chung của bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ

HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

– Hàm đếm COUNT
– Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể
– Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện
– Hàm tính tổng SUM
– Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện
– Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện
– Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE
– Hàm đếm ô trống COUNTBLANK
– Hàm đếm ô không trống COUNTA
– Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT
– Hàm MIN, MAX

*

2. HÀM LOGIC

– Hàm IF
– Hàm AND
– Hàm OR
– Hàm IF lồng nhau

3. HÀM NGÀY THÁNG

– Hàm YEAR, MONTH, DAY
– Hàm DATE
– Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống
– Hàm HOUR, MINUTE, SECOND
– Hàm TIME
– Hàm DATEIF
– Hàm WEEKDAY
– Hàm TEXT
– Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc
– Hàm EOMONTH

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

– Nối chuỗi văn bản
– Hàm LEFT
– Hàm RIGHT
– Hàm MID
– Hàm LEN
– Hàm FIND
– Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản
– Hàm cắt các khoảng trống TRIM
– Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường
– Hàm EXACT để so sánh hai cột
– Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

– Hàm dò tìm VLOOKUP
– Dò tìm theo hàng và cột excel
– Hàm MATCH
– Hàm INDEX
– Hàm CHOOSE

Các bài tập về hàm Excel cơ bản

– Bài tập hàm Vlookup Bài tập hàm IF Bài tập hàm SUMIFS Bài tập hàm COUNTIF
– Bài tập hàm Mid, Right, Left
– Bài tập hàm Min, Max, Average Bài tâp hàm lấy số nguyên (Int) và số dư (mod)
– Bài tập hàm thời gian: Day, week, month
– Bài tập hàm xếp hạng Rank
– Bài tập về lập báo cáo tình hình doanh thu Câu lạc bộ
– Bài tập hàm excel cơ bản: Toán tử, Logic và Số học
– Bài tập về thời gian: Tách số tuần và số ngày
– Bài tập cơ bản số 9: Lập bảng kê nhập xuất nông sản
– Bài tập cơ bản số 10: Lập báo cáo doanh thu trên excel
– Bài tập nâng cao: Lập bảng kê nhập hàng/ nguyên vật liệu
– Bài tập về Quản lý cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ
– Bài tập Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh
– Bài tập vẽ biểu đồ trong excel
– Bài tập về tính toán trên nhiều sheet: Tính tổng đơn giản  

*

EXCEL NÂNG CAO VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL HÀM EXCEL LỒNG NHAU

– Bài tập hàm excel nâng cao: Kết hợp nhiều hàm Vlookup Hlookup Match Index IF
– Bài tập hàm vlookup nâng cao ứng dụng cho việc lập báo cáo bán hàng thực tế  
– Bài tập về Hàm hlookup kết hợp hàm left, value
– Bài tập hàm IF lồng nhiều hàm IF
– Bài tập hàm IF kết hợp hàm And và hàm OR Bài tập nâng cao hàm xử lý chuỗi trong excel
– Bài tập số 8 Tổng hợp tiêu thụ nhiên liệu

BÀI TẬP VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL ỨNG DỤNG TRONG CÔNG VIỆC

– Bài tập trong Tính giá thành đơn giản bằng excel
– Bài tập về lập danh sách nhân viên
– Bài tập Giải phương trình bậc nhất
– Bài tập Giải phương trình bậc hai

DOWNLOAD 20 BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN
DOWNLOAD 10 BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN 2
DOWNLOAD 10 BÀI TẬP EXCEL MỞ RỘNG
DOWNLOAD BÀI TẬP EXCEL NÂNG CAO
BÀI TẬP PIVOT TABLE
BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

Video bài giảng online kèm bài tập thực hành – Tự học Excel từ cơ bản

Tự Học Excel Bài 01: Các Thao Tác Với Excel Tự Học Excel Bài 02: Hướng Dẫn Nhập Liệu Và Tìm Hiểu Các Thẻ Tự Học Excel Bài 03: Các Hàm Tính Tổng SUM SUMIF SUMIFs Tự Học Excel Bài 04: Các Hàm ĐẾM (Count, CountA, CountIFs,…) Tự Học Excel Bài 05: Hàm Điều Kiện IF Tự Học Excel Bài 06: Toàn Bộ 18 Hàm Xử Lý Chuỗi Tự Học Excel Bài 07: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP Bài 08 gộp vào bài 09 mọi người nhé Tự Học Excel Bài 09: Kỹ Năng Sort, Filter Và Advanced Filter Tự Học Excel Bài 10: Kỹ Năng Định Dạng Cell (Format Cells) Tự Học Excel Bài 11: Định Dạng Có Điều Kiện Tự Học Excel Bài 12: Paste Special Tự Học Excel Bài 13: Flash Fill, Quick Analysis, Freeze Pane, Remove Duplicate Tự Học Excel Bài 14: Các Thủ Thuật Excel Hay (1 of 4) Tự Học Excel Bài 15: Các Thủ Thuật Excel Hay (2 of 4)

Miễn phí phần mềm Quản lý bán hàng nội bộ bằng Excel

*

Tổng hợp Giáo trình – Tài liệu tự học Tin học Văn Phòng

>> Bài tập tự học tin học Microsoft Office Word (soạn thảo văn bản)

>> Tài liệu Tin học văn Phòng (Tổng hợp)

Quà tặng miễn phí File quản lý kho bằng Excel

File phần mềm Excel quản lý nhập xuất tồn kho, In phiếu xuất – nhập. Chức năng chính của file là quản lý danh mục hàng hóa, quản lý phiếu xuất nhập, in báo cáo tổng hợp kho tồn, báo cáo chi tiết của kho. In trực tiếp phiếu ra máy in đầy đủ thông tin

*

>> HƯỚNG DẪN CÀI BỘ FONT ĐỂ HIỂN THỊ TIẾNG VIỆT CHO EXCEL

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel