Bài Tập Excel Ứng Dụng Trong Kinh Doanh I, Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn

*

Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội

Đăng nhập bằng tài khoản email

E-mail

Mật khẩu Xem

Quên mật khẩu đăng nhập?

Đăng ký tài khoản qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản qua email

Họ & Tên

E-mail

Điện thoại

Mật Khẩu Hide

Tôi đồng ý với Điều khoản và Quy định sử dụng

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập? Hãy nhập email chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn tạo mật khẩu mới qua email!

E-mail Error message here!

Quay lại Đăng Nhập

– Lấy ký tự từ bên trái của chuỗi

– Công thức tổng quát: = LEFT (ô chứa chuỗi, số ký tự cần lấy)

b. Hàm RIGHT

– Lấy ký tự từ bên phải của chuỗi

– Công thức tổng quát: = RIGHT (ô chứa chuỗi, số ký tự cần lấy)

c. Hàm MID

– Lấy ký tự từ vị trí bất kì của chuỗi

– Công thức tổng quát: = MID (ô chứa chuỗi, vị trí ký tự bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy bắt đầu từ vị trí ký tự lấy)

2. Cách sử dụng hàm Logic IF

– Hàm IF được sử dụng khi có các điều kiện NẾU

– Công thức tổng quát hàm IF

= IF (biểu thức điều kiện, kết quả trả về, kết quả còn lại)

Áp dụng vào bài toán đề bài:

Yêu cầu 1: Lập công thức cho cột Mã loại, biết Ký tự cuối cùng của Mã HĐ là Mã loại

– Phân tích đề bài như sau:

+ Ký tự cuối cùng phải lấy từ bên phải sang (sử dụng hàm RIGHT)

+ Địa chỉ ô tham chiếu của Mã HĐ là B3

+ Ta lấy 1 ký tự cuối cùng

– Áp dụng vào công thức tổng quát của hàm RIGHT

Vậy công thức phải điền ở ô C3 là = RIGHT (B3,1)

Yêu cầu 2: Lập công thức cho cột STTHĐ, biết 3 ký tự giữa của Mã HĐ là STT hóa đơn

– Phân tích đề bài như sau:

+ Lấy 3 ký tự giữa, tức là lấy từ vị trí bất kì của chuỗi (sử dụng hàm MID)

+ Địa chỉ ô tham chiếu của Mã HĐ là B3

+ Chuỗi này có 5 ký tự, vị trí bắt đầu lấy ký tự là vị trí 2

+ Số ký tự cần lấy là 3

– Áp dụng vào công thức tổng quát của hàm MID

Vậy công thức phải điền ở ô D3 là = MID (B3,2,3)

Yêu cầu 3: Tính cột giảm giá, biết

Mã loại là 1: thì Giảm giá = 30% * Đơn giá * Số lượng

Mã loại là 2: thì Giảm giá = 50% * Đơn giá * Số lượng

– Phân tích đề bài như sau:

Nếu lồng vào công thức tổng quát hàm IF thì

+ Biểu thức điều kiện là: Mã loại = 1

+ Kết quả trả về là 30% * Đơn giá * Số lượng

+ Kết quả còn lại là 50% * Đơn giá * Số lượng

– Địa chỉ tham chiếu của ô Mã loại là C3

– Địa chỉ tham chiếu của ô Đơn giá là E3

– Địa chỉ tham chiếu của ô Số lượng là F3

Vậy công thức phải điền ở ô G3 là = IF (C3=”1”,0.3*E3*F3,0.5*E3*F3)

Yêu cầu 4: Tính cột Thành tiền = Đơn giá * Số lượng – Giảm giá

– Địa chỉ tham chiếu của ô Đơn giá là E3

– Địa chỉ tham chiếu của ô Số lượng là F3

– Địa chỉ tham chiếu của ô Giảm giá là G3

Vậy công thức phải điền ở ô H3 là = E3 * F3 – G3

« Thu gọn

Microsoft Excel là chương trình xử lý Bảng tính tốt nhất hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội như: dễ dùng, tích hợp nhiều hàm tính toán áp dụng cho hầu hết các trường hợp, chiết xuất nhanh, trình bày bảng biểu đẹp.. chắc chắn Microsoft Excel là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang cần làm và cần tìm hiểu về các việc liên quan đến số liệu.

Đang xem: Bài tập excel ứng dụng trong kinh doanh

Bộ Bài Tập Thực Hành Excel của lingocard.vn hướng tới các mục tiêu:

– Dễ hiểu, dễ tiếp cận, ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với Excel.

– Xây dựng bài thực hành từ những kiến thức cơ bản nhất.

– Hướng dẫn học viên từng bước triển khai bài tập, từ dễ đến khó.

Xem thêm: Diện Tích Sân Bóng Rổ Tiêu Chuẩn Là Bao Nhiêu? Kích Thước Sân Bóng Rổ Tiêu Chuẩn

– Dần hình thành kĩ năng thực hành xử lý bảng tính một cách toàn diện.

– Xử lý nhiều tình huống thực tế với đầy đủ các hàm cơ bản đến phức tạp trong Excel.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Mẫu – Văn Khấn Mẫu Ở Chùa

Sau khi làm tất cả bộ Bài Tập Thực Hành Excel này, kết hợp với việc học các bài giảng và làm trắc nghiệm, chắc chắn học viên sẽ tự tin với kiến thức và kĩ năng Xử lý bảng tính với Microsoft Excel 2013.

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

Bài 1: Các phép tính số học 08:41

Bài 2: Hàm toán học: SUM 07:40

Bài 3: Hàm toán học: AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF 07:18

Bài 4: Hàm toán học: RANK 06:11

Bài 5: Hàm toán học: ROUND 08:13

Bài 6: Bài tập tổng hợp: Hàm toán học 07:48

Bài 7: Hàm thống kê: COUNT, COUNTIF, COUNTA, COUNTBLANK 14:03

Bài 8: Hàm chuỗi ký tự: LEFT, RIGHT, MID 07:33

Bài 9: Bài tập tổng hợp: Hàm chuỗi ký tự 05:13

Bài 10: Hàm logic: IF 04:20

Bài 11: Hàm logic: IF lồng 04:31

Bài 12: Bài tập tổng hợp: Hàm logic 04:28

Bài 13: Bài tập tổng hợp: Hàm logic, hàm chuỗi ký tự 05:58

Bài 14: Hàm tập tổng hợp: Hàm logic, hàm toán học 04:04

Bài 15: Hàm dò tìm: VLOOKUP 11:10

Bài 16: Hàm dò tìm: HLOOKUP 05:07

Bài 17: Hàm dò tìm: Dò tìm tương đối 03:57

Bài 18: Bài tập tổng hợp: Bảng kê hàng nhập kho 08:01

Bài 19: Bài tập tổng hợp: Bảng tính lương của công ty 03:43

Bài 20: Phân biệt các hàm cần cố định công thức 10:56

Bài 21: Biểu đồ, đồ thị 07:14

Bài 22: Hàm logic: AND, OR 12:19

Bài 23: Hàm thời gian: Day, YEAR, MONTH, DATE, MINUTE, SECOND, HOUR, TIME 08:11

Bài 24: Hàm toán học: INT, MOD 04:07

Bài 25: Sắp xếp dữ liệu SORT 09:56

Bài 26: Định dạng theo điều kiện CONDITIONAL FORMATTING 11:13

Bài 27: Lọc dữ liệu tự động (AUTO FILTER) 08:15

Bài 28: Lọc dữ liệu nâng cao (ADVANCED FILTER) 12:01

Bài 29: Bài tập tổng hợp: Lọc dữ liệu 08:15

Bài 30: Bài tập tổng hợp: Sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu 06:44

Bài 31: Hàm SUMIFS, COUNTIFS 14:06

Bài 32: Hàm cơ sở dữ liệu: DSUM 08:41

Bài 33: Hàm cơ sở dữ liệu: DMIN, DMAX, DAVERAGE 11:57

Bài 34: Bài tập tổng hợp: Công ty Xuất nhập khẩu 08:07

Bài 35: Chức năng SUBTOTAL 15:30

Bài 36: Bài tập tổng hợp: Bảng kết quả tuyển sinh 07:46

Bài 37: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền thuê xe 06:26

Bài 38: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền điện 09:31

Bài 39: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền nước 11:18

Bài 40: Bài tập tổng hợp: Bảng kết quả học tập 14:11

Bài 41: Bài tập tổng hợp: Bảng theo dõi tình hình sản xuất 09:12

Bài 42: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền nhập hàng 07:12

Bài 43: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền điện (2) 06:05

Bài 44: Bài tập tổng hợp: Phiếu giao nhận sản phẩm 06:42

Bài 45: Bài tập tổng hợp: Bảng theo dõi xuất nhập hàng 08:45

Bài 46: Bài tập tổng hợp: Bảng kết quả tuyển sinh (2) 08:10

Bài 47: Hàm SUBTOTAL 06:43

Bài 48: Chức năng PIVOT TABLE 10:27

Bài 49: Bài tập tổng hợp: Kết quả thi cuối khóa 09:29

Bài 50: Bài tập tổng hợp: Bảng tính tiền thuê phòng khách sạn 08:01

Bài 51: Ứng dụng Hàm Logic và Hàm Tham Chiếu cho bài toán Tính Điểm 05:03

Bài 52: Ứng dụng Hàm Chuỗi Ký Tự và Hàm Logic cho bài toán Kinh Doanh 05:14

Bài 53: Ứng dụng Hàm Logic, Hàm Toán Học, Hàm Thống Kê và Chiết Xuất Dữ Liệu cho bài toán Tính Lương và Hạch Toán Dữ Liệu 14:14

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel