Bài Giảng Excel Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trung Tâm Vt

Bài giảng này tôi viết cũng khá lâu rồi, từ những năm 2000-2003, đến năm 2005 có cập nhật cho E2003. Là bài giảng thuộc nhóm kiến thức đại cương, chương trình Tin học A; đối tượng là người mới bắt đầu tiếp cận Excel nói riêng, Tin học nói chung. Do viết cũng đã lâu, sau này không cập nhật thêm nên có thể kiến thức trong đó không đáp ứng cho những nhu cầu thực tế của các bạn. Nhưng để nhập môn thì tôi nghĩ đây là bài giảng được viết tốt (hầu hết nội dung trong tập bài giảng này hiện vẫn đang dùng cho việc dạy-học Tin học cơ bản). Cấu trúc của giáo trình gồm 3 phần (Word, Excel, PowerPoint) và 1 phần mở đầu về Windows. Do sử dụng font BKHCM2 và không có thời gian, nên tôi chỉ mới chuyển phần Excel về font UniCode và gửi lên đây dể các bạn – những người mới bắt đầu có thể dùng như một giáo trình tự học. Sau phần lý thuyết sẽ có 10 bài thực hành chính – có kèm hướng dẫn thực hành và một số bài thực hành tương tự để ôn luyện. MỤC LỤC 2BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ EXCEL 51.1. Giới thiệu – Các chức năng chính của Excel 51.2. Khởi động và kết thúc Excel 51.3. Các thành phần và khái niệm cơ bản 7BÀI 2 LÀM VIÊC VỚI BẢNG TÍNH 122.1. Các thao các cơ bản 122.2. Sử dụng menu FILE 152.3. Sử dụng hàm (function) trong công thức 16BÀI 3 CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL 183.1. Các hàm tính toán và thống kê (Statistical) 183.2. Các hàm lôgic 203.3. Các hàm chuỗi (string), văn bản (text) 213.4. Các hàm ngày, giờ (Date & Time) 223.5. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu (Lookup & Reference) 23BÀI 4 TẠO BIỂU ĐỒ – CHART WIZARD 254.1.

Đang xem: Bài giảng excel cơ bản

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1 Trang 30 Bài 26 : 47 + 5, Vở Bài Tập Toán Lớp 2

Xem thêm: Khóa Học Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán, Lớp Ôn Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Năm 2020

Các thành phần của biểu đồ 254.2. Sử dụng Chart Wizard 264.3. Hiệu chỉnh, tạo dạng biểu đồ 27BÀI 5 CƠ SỞ DỮ LIÊU TRONG EXCEL 305.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (Data Base) 305.2. Hướng dẫn tạo danh sách trong Excel 305.3. Các hàm CSDL 31BÀI 6 CÁC THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH DỮ LIÊU 346.1. Sắp xếp dữ liệu (SORT) 346.2. Lọc dữ liệu (FILTER) 356.3. Thống kê theo nhóm (SUBTOTALS 386.4. Sử dụng Forms 406.5. Phân tích bảng dữ liệu Pivot Table 40BÀI 7 CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG 457.1. Định dạng trang: Page Setup 457.2. Xem trước khi in: Print Preview 467.3. Chức năng in: Print 467.4. Sử dụng tính năng Group and Outline 477.5. Quản lý vùng màn hình làm việc 477.6. Dấu các hàng/cột 477.7. Định dạng có điều kiện 477.8. Kiểm tra dữ liệu khi nhập 487.9. Bảo vệ dữ liệu 50HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MS-EXCEL 51BÀI MỞ ĐẦU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL 51BÀI SỐ 1 52BÀI SỐ 2a 53BÀI SỐ 2b 55BÀI SỐ 3 55BÀI SỐ 4a 56BÀI SỐ 4b 58BÀI SỐ 5a 59BÀI SỐ 5b 60BÀI SỐ 6 61BÀI SỐ 7a 62BÀI TẬP 7b 64BÀI SỐ 8 65BÀI SỐ 9 67BÀI SỐ 10 69BÀI SỐ 11 70BÀI SỐ 12 72 Hy vọng tập bài giảng này sẽ có ích cho những người mới bắt đầu.Thân!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel