Soạn Vnen Toán 5 Bài 56 Diện Tích Hình Tam Giác, Giải Toán 5 Vnen Bài 56: Diện Tích Hình Tam Giác

Giải bài 56: Diện tích hình tam giác – Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 143. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

Quy tắc tính diện tích hình tam giác:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Đang xem: Bài 56 diện tích hình tam giác

$S=frac{a imes h}{2}$

Trong đó:

S là diện tícha là độ dài đáyh là chiều cao

Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có kích thước như hình vẽ:

*

Trả lời:

Diện tích hình tam giác ABC là:

$S=frac{a imes h}{2}$ =$frac{6 imes 5}{2}$ = 15 ($cm^{2}$)

Đáp số: 15$cm^{2}$

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính diện tích hình tam giác có:

a. Độ dài đáy là 9cm và chiều cao tương ứng là 4cm.

b. Độ dài đáy là 2,5dm và chiều cao tương ứng là 1,6dm

c. Độ dài đáy là 6m và chiều cao tương ứng là 25dm

d. Độ dài đáy là 82,5m và chiều cao tương ứng là 7,2m

Câu 2: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác vuông sau:

*

Câu 3: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1 

a.Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

b. Tính diện tích tam giác vuông DEG

*

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1 

Cho biết diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật ABCD là 1200$m^{2}$ (Xem hình vẽ). Tính diện tích của mảnh ruộng hình tam giác DCE.

Xem thêm: Tìm Cách In Nhiều Trang Trên 1 Tờ A4 Trong Excel, Word Như Thế Nào?

*

Câu 2: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1 

Quan sát các hình vẽ dưới đây, biết AM=MN=NB, em hãy nhận xét về diện tích các hình tam giác ADC, MDC, NCD và BDC

*

Hãy chỉ ra các hình tam giác có diện tích bằng nhau ở trong hình vẽ trên.

Xem thêm: Những Bài Văn Khấn Mẫu Chùa Hương Để Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An

giải bài 56 diện tích hình tam giác vnen toán 5 tập 1, diện tích hình tam giác trang 143 vnen toán 5, bài 56 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích