Add-In Thống Kê Thép Trên Excel, Thống Kê Thép Trên Excel 2007, 2010 (2 In 1)

Gửi tặng các bạn add-in Thống kê thép trên excel, gồm cả thép tròn và thép hình. Có tích hợp thêm phần tính toán cắt thép tối ưu vào thống kê thép tròn. Hy vọng sẽ giúp được các bạn chút nào đó trong công việc.0 b) ?. q8 J* N4 g; g& U” T+ p) w

Đang xem: Add-in thống kê thép trên excel

Xem thêm: Bài Tập Có Đáp Án Sơ Đồ Pert, Trắc Nghiệm Quản Trị Sản Xuất Có Đáp Án Đề Số 22

” R! ~5 L6 h3 ?TKT-E2003.zip(262.38 KB, Lượt tải về: 3866)
M: TKèo 20m

*

BKL – Keo K1.xlsx(913.74 KB, Lượt tải về: 2632)

Xem thêm: Bài 2 Trang 152 Sgk Toán 5

_`( E5 ^6 q8 J( ^# G, r# j$ t) B! z! C( z. l+ q) b0 ~( j* |2 O*** Tất cả các bản trên đều có chung 1 pass protect sheet: 2511# B5 j( l$ U7 K% U1 A2 ># I5 M5 Z* J6 A/ F6 Z” }- d4 `Chúc vui!+ v) |2 f2 GP; B( C7 d% <$ Q: Y3 x" n3 w/ d6 W- s/ A" F" W+ Q1 E" H& p1 P& L& <# B& T_A2 |0 f2 }/ O* {2 r) O5 Y/ g/ Q; M+ }/ V2 u. U+ M, d4 r4 N- r+ U# E# ?4 O( f6 V; O+ g+ `z( x2 ?h: <2 U1 P, M" F1 B, X( a6 f, <& r$ j$ F+ N9 >; l” p2 T/ F# o8 n+ N, h# E/ q( C” ~; x/ g- f;

Số người tham gia 60Uy tín +69Thưởng +106Thanked +37Thu lạiLý do
*

namphuong260413

+ 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
*

uhmiwin

+ 2 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
*

toilatoi1311198

+ 1 + 1 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!
*

thuylynh

+ 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
*

zleo90

+ 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
*

tjeuthieugia

+ 1 File rất hay
*

badboyt10

+ 2 File rất hay. Thanks!
*

nguyenhoang1009

+ 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!
*

pvd276

+ 1 File rất hay. Thanks!
*

soicodoc9x

+ 1 + 1 File rất hay. Thanks!
*

pntantvt

+ 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
*

duchai122

+ 2 + 1 + 1 thanks
*

panpeo

+ 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
*

nkoc1981

+ 1 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!
*

dangminhtrung

+ 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
*

thanhhungksct

+ 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
*

GCR1996

+ 1 + 1 File rất hay. Thanks!
*

nevermore90

+ 1 File rất hay. Thanks!
*

huavancuong77

+ 2 + 2 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
*

phulam49BL

+ 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel