73 mẫu văn bản áp dụng trong xét xử và thi hành án hình sự

trang_u

*
*
*

Đại học

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tham gia: 18/11/2015
Tổng số bài viết (2972)
Số điểm: 44768
Cảm ơn: 1413
Được cảm ơn 1681 lần

*

73 mẫu văn bản áp dụng trong xét xử và thi hành án hình sự

Tình hình là sắp hết hạn lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành các biểu mẫu văn bản dùng trong giai đoạn xét xử và thi hành án hình sự. Vì vậy mà mình post 73 biểu mẫu văn bản dự kiến dùng trong tố tụng hình sự trước khi hết hạn đóng góp ý kiến để các bạn có phản hồi, bình luận, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (nếu cần) trước khi Nghị quyết này được ban hành chính thức.

*

Nội dung Nghị quyết này có đính kèm 73 mẫu văn bản dự kiến áp dụng trong giai đoạn xét xử và thi hành án hình sự, bao gồm:

Mẫu số 01 Dùng cho Chánh án Tòa án để phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết,  xét xử vụ án hình sự

Mẫu số 02 Dùng cho Chánh án Tòa án để phân công phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu số 03 Dùng cho Chánh án Tòa án để thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

Mẫu số 04 Dùng cho Chánh án Toà án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị  xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Mẫu số 05 Dùng cho Chánh án Toà án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam

Mẫu số 06 Dùng cho Chánh án Toà án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại

Mẫu số 07 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam

Mẫu số 08 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại

Mẫu số 09 Dùng cho Chánh án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam

Mẫu số 10 Dùng cho Chánh án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại  

Mẫu số 11 Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giạm

Mẫu số 12 Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại

Mẫu số 13 Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

Mẫu số 14 Dùng cho Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử để áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 15 Dùng cho Hội đồng xét xử trong giai đoạn xét xử để áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 16 Dùng cho Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử để đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu số 17 Dùng cho Chánh án Tòa án để áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình hình sự

Mẫu số 18 Dùng cho Chánh án Tòa án để hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự

Mẫu số 19 Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hình sự ra quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 20 Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hình sự ra quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 21 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 22 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Mẫu số 23 Mẫu Biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu số 24 Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

Mẫu số 25 Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

Mẫu số 26 Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm

Mẫu số 27 Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm

Mẫu số 28 Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

Mẫu số 29 Dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án sửa chữa, bổ sung bản án

Mẫu số 30 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa để trả hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu số 31 Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

Mẫu số 32 Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Mẫu số 33 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà  về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mẫu số 34 Dùng cho Hội đồng xét xử về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Mẫu số 35 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà để ra quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 36 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để ra quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu số 37 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà để ra quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 38 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để ra quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 39 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để ra quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 40 Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà ra Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 41 Dùng cho Chánh án Toà án xét xử sơ thẩm để ra Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

Mẫu số 42 Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm ra quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu số 43 Dùng cho Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu số 44 Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Mẫu số 45 Dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xét kháng cáo quá hạn

Mẫu số 46 Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm ra Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị

Mẫu số 47 Thông báo về việc rút kháng cáo, kháng nghị dùng cho Toà án cấp phúc thẩm

Mẫu số 48 Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị Dùng cho Toà án cấp phúc thẩm

Mẫu số 49 Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà

Mẫu số 50 Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm dùng cho Hội đồng xét xử phúc thẩm

Mẫu số 51 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tử hình

Mẫu số 52 Biên bản hoàn thi hành án hình phạt tử hình

Mẫu số 53 Mẫu biên bản xác minh về việc làm đơn kháng cáo, xin ân giảm án tử hình của người bị kết án tử hình

Mẫu số 54 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân

Mẫu số 55 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang bị tạm giam

Mẫu số 56 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại

Mẫu số 57 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù cho hưởng án treo

Mẫu số 58 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù cho hưởng án treo

Mẫu số 59 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định hoãn  thi hành án hình phạt tù

Mẫu số 60 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định tạm đình chỉ thi hành án hình phạt tù

Mẫu số 61 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt tù đối với người bị xử phạt tù được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vi phạm pháp luật

Mẫu số 62 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Mẫu số 63 Dùng cho Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù để ra Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Mẫu số 64 Dùng cho Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù để ra Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù

Mẫu số 65 Dùng cho Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù để ra Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành hình phạt tù

Mẫu số 66 Dùng cho Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Mẫu số 67 Dùng cho Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo để ra Quyết định không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Mẫu số 68 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu số 69 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú

Mẫu số 70 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định thi hành án hình phạt quản chế

Mẫu số 71 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định Ủy thác thi hành án hình sự

Mẫu số 72 Dùng cho Chánh án Tòa án để ra Quyết định xóa án tích

Mẫu số 73 Dùng cho Chánh án Tòa án để phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết,  xét xử vụ án hình sự

Mời các bạn xem chi tiết 73 mẫu văn bản dự kiến áp dụng trong tố tụng hình sự tại file đính kèm. Dự kiến sẽ được áp dụng vào năm 2017.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu