Những hình thức tín dụng được phân chia như thế nào?

Tín dụng là một phạm trù kinh tế, là sản  phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng đóng vai trò như một công cụ thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng và góp phần điều tiết vĩ mô nên kinh tế, nó cũng góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn, tiết kiệm chi phí lưu thông xã hội… Vậy có những hình thức tín dụng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phân chia theo chủ thể tham gia tín dụng

Đây là hình thức phân chia tín dụng tiêu biểu trong nền kinh tế thị trường. Dựa vào chủ thể tín dụng, tín dụng được phân chia thành những loại hình sau:

+ Tín dụng thương mại: là hình thức tín dụng do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, doanh nhân cấp cho nhau không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng. Hình thức phổ biến nhất của tín dụng thương mại là mua chịu hàng hóa..

+ Tín dụng ngân hàng: đây là hình thức tín dụng giữa một bên là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và một bên là các chủ thể kinh tế – tài chính của toàn xã hội

+ Tín dụng nhà nước: là quan hệ vay mượn giữa nhà nước với xã hội để phục vụ cho việc thực thi các chức năng quản lý kinh tế – xã hội của mình.

+ Tín dụng tiêu dùng: là quan hệ tín dụng phục vụ cho việc tiêu dùng của dân cư với người tiêu dùng là người đi vay và doanh nghiệp, cá nhân là người cho vay.

Phân chia dựa vào thời hạn tín dụng

Căn cứ vào thời hạn tín dụng, có thể phân chia thành tín dụng không kỳ hạn, tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn.

+Tín dụng không kỳ hạn là hình thức tín dụng mà người cho vay không quy định thời hạn cho vay, khi cần có thể yêu cầu người vay hoàn vốn lại bất cứ lúc nào. + Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn dưới 1 năm. Tín dụng trung hạn có thời hạn từ 1-5 năm, phục vụ cho nhu cầu mua sắm tài sản cố định, đầu tư mở rộng quy mô nhỏ hay thu hồi vốn nhanh.

+Tín dụng dài hạn là hình thức tín dụng có thời hạn cho vay từ 5 năm trở lên. Tín dụng dài hạn thường là tín dụng nhà nước, tín dụng quốc tế. Sự phát triển của tín dụng dài hạn sẽ định hướng cho sự phát triển của các loại tín dụng khác.

 Phân chia theo đối tượng tín dụng

Với phương thức phân chia này, đối tượng của tín dụng được xem là chủ thể phân chia tín dụng, bao gồm:

+ Tín dụng hiện vật : quá trình vay-trả đều dùng hiện vật như thóc, gạch, gao.. Đây là loại hình tín dụng xuất hiện sớm nhất, sử dụng chủ yếu trong hoạt động dân cư.

+ Tín dụng tiền tệ: Là loại tín dụng sử dụng tiền để giao dịch. Loại hình này có quy mô lớn, có thời hạn vay tín dụng linh hoạt.

+ Tín dụng hỗn hợp cả tiền và hiện vật: gồm những loại tín dụng khi vay bằng hiện vật, khi trả bằng tiền và ngược lại. Bên cạnh đó, còn có một số loại hình khác như tín dụng hàng hóa, tín dụng thuê mua..

Căn cứ vào sự đảm bảo hoàn trả nợ

Dựa vào sự đảm bảo hoàn trả nợ, người ta chia tín dụng thành 2 loại là tín dụng tín chấp và tín dụng thế chấp.

+ Tín dụng tín chấp là hình thức tín dụng mà việc cho vay vốn dựa trên uy tín của người vay để đảm bảo việc hoàn trả nợ.

+Tín dụng thế chấp là loại hình tín dụng mà sự vay mượn mà việc hoàn trả nợ được đảm bảo không chỉ bới uy tín của người vay mà còn được đảm bảo bằng các tài sản của người đi vay hoặc người bảo lãnh của người đi vay.

Những tin tức trên do bạn Thu Ngân ( Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM) tổng hợp. Bài viết hi vọng đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Rate this post