Giới thiệu thẻ Vinaphone – Lingo

Thẻ Vinaphone – Lingo là thẻ được đồng phát hành bởi Vinaphone và Tập đoàn Truyền thông VMG, theo chương trình chăm sóc khách hàng CarePlus của Vinaphone. Khách hàng sở hữu thẻ Vinaphone – Lingo sẽ nhận được ưu đãi tại hàng trăm điểm mua sắm nằm trong chuỗi kết nối của Lingo và khi mua sắm hang hoá trên Website Lingo.vn.

Là đơn vị tính của Tài khoản thẻ. Được tính dựa trên tỉ lệ % giá trị hóa đơn thanh toán (tỷ lệ % giảm giá theo quy định riêng của từng đơn vị chấp nhận thẻ). Có thể được dùng để thanh toán cho hàng hoá/dịch vụ trong các lần sử dụng tiếp sau ở tất cả các điểm chấp nhận thẻ trong hệ thống Vinaphone – Lingo.

Nguyên tắc quy đổi: 1 điểm = 1 đồng.

Ngay khi nhận thẻ, trong tài khoản thẻ VinaPhone Lingo của bạn đã có sẵn 100.000 VNĐ
Ví dụ: Tài khoản thẻ Vinaphone – Lingo của bạn có 50.000 điểm tích lũy nghĩa là bạn đã tích lũy được 50.000 VNĐ

Rate this post